Zbog povećanog broja prijava, produljeni su rokovi za prijavu štete u poljoprivredi. Rok je produljen u Petrinji do 3. 3., u Glini do 5. 3., a u Sisku do 19. 3. 2021.

Obrtnici, OPG-ovci, fizičke i pravne osobe, mogu prijaviti štetu na poljoprivrednim zemljištima, gospodarstvima, ali i na mehanizaciji. Također, prijaviti mogu i stradanje životinja u potresu. Ispunjene obrasce za prijavu štete, poljoprivrednici mogu predati fizički, poštom ili putem e-maila.