Srpsko narodno vijeće
OIB 29873902790
Gajeva 7,
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska
T 01 4886 368
F 01 4886 372
E ured@snv.hr, web@snv.hr

službenik za zaštitu osobnih podataka:
T 01 4886 368
F 01 4886 372
E szop@snv.hr

Adresar županijskih vijeća srpske nacionalne manjine

predsjednik:
Darko Karanović

Demetrova 1,
HR-43 000 Bjelovar
M 099 7743 888
E darekaranovic@gmail.com

predsjednik:
Dušan Nogić

Tome Bakača 1,
HR-35 000 Slavonski Brod
M 091 362 0110
E goran.nogic@gmail.com

predsjednik:
Milorad Vukanović

Vukovarska 19,
HR-20 000 Dubrovnik
T/F 020 324 897
E m333ssel@gmail.com

predsjednik:
Boris Milošević

Mažuranićev trg 6,
HR-10 000 Zagreb
T 01 4855 391
F 01 4855 644
E vijece@srbi-zagreb.hr

predsjednik:
Ilija Matijević

Šebetićeva2/II,
HR-47 000 Karlovac
T 047 601 465
E vijece.srbi.ka@ka.t-com

predsjednik:
Jovo Manojlović

Frana Galovića 6,
HR-48 000 Koprivnica
T 048 626 633
F 048 626 632
E vsnmkckz@gmail.com

predsjednik:
Stanko Momčilović

Bilajska 3,
HR-53 000 Gospić
T 098 245 326
E stanko.momcilovic@udbina.hr

Milorad Sarap

Ivana pl. Zajca 49,
HR-40 000 Čakovec
M 099 704 3756

predsjednik:
Dejan Jeličić

Županijska 6,
HR-31 000 Osijek
T/F 031 200 189
M 099 448 9294
E vijece.srpske.nacionalne.manjine@os.t-com.hr

predsjednik:
Nikola Ivanović

Braće Radić 13,
HR-34550 Pakrac
M ‎099 272 5263
E vsnm.psz@gmail.com

predsjednik:
Zoran Stanković

Ciottina 19,
HR-51000 Rijeka
M ‎0095 837 2689
E vsnm.pgz@gmail.com

predsjednik:
Nikola Arbutina

Rimska 4,
HR-44 000 Sisak
T 044 521 098
F 044 525 299
E vsnm.sisak@sk.t-com.hr

predsjednik:
Božidar Simić

Šetalište Bačvice 10,
HR-21 000 Split
M 091 1500 853

predsjednik:
Borislav Šarić

dr Franje Tuđmana 4,
HR-22 3000 Knin
E anja-raskovic@hotmail.com

predsjednik:
Milan Mirčetić

Alojzije Stepinca 1c,
HR-42 230 Varaždin
M 098 9416 301
E mircetic.geoured@mtnet.hr

predsjednica:
Milena Lazić

Matije Gupca 63,
HR-33 000 Virovitica
M 099 436 3780
E vijece.snm@vpz.hr

predsjednik:
Svetislav Mikerević

Kvaternikova 1,
HR-32 000 Vukovar
T 032 422 061
F 032 422 750
E vsnm@vu.t-com.hr

predsjednik:
Veselko Ćakić

Bože Peričića 14,
HR-23 000 Zadar
T 023 493 790
F 023 493 791
E srpskemanjine.zd@optinet.hr

predsjednik:
Dragiša Filipović

Ozaljska 93,
HR-10 000 Zagreb
M 091 200 3900
E vsnm.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

Pravna pomoć

Jelena Borić
A Trg braće Mažuranić 6, I kat, 10 000 Zagreb
E jelena.boric@snv.hr
M 099 2668 790
T 01 4816 414

za stranke: ponedjeljak i srijeda od 10 do 14 sati

Nikola Kožul
A Trg braće Mažuranić 6, I kat, 10 000 Zagreb
E nikola.kozul@snv.hr
M 099 3126 469
T 01 4816 411

za stranke: utorak od 10-14 sati

Mira Miljanić
A 30. svibnja broj 1 (Srpska kuća Pakrac)
T 099 3557 642
E miramiljanic0@gmail.com

Za stranke: ponedjeljak i četvrtak od 08 do 16 sati

Mira Miljanić
VSNM Grada Daruvara – potkrovlje, Josipa Jelačića 2
T 099 3557 642
E miramiljanic0@gmail.com

Za stranke: srijeda od 08 do 12 sati

Zajedničko vijeće općina
Trg Slobode 2
(zgrada Matičnog ureda)
T 031 701 108
E uredbm@snv.hr

za stranke:
utorak — petak

Grad Knin
Franje Tuđmana 2, Knin
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

za stranke:
utorak i petak

Marija Galić Trkulja
M 095 828 3307
E galicmarija37@gmail.com
za stranke: radnim danom od 09 do 11 sati

Stjepana Radića 3, Benkovac
(obiteljska kuća Ćalić)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

za stranke:
ponedjeljkom

VSNM Općine Gračac
Park sv. Jurja 1
(zgrada Općine Gračac)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

za stranke:
srijedom

Trg Franje Tuđmana 1
(zgrada Grada Obrovca)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

za stranke:
četvrtkom

Trg sv. Jurja 6, Korenica
(zgrada Općine Plitvička jezera)
M 098 9858 918
E slobodandrazic27@gmail.com

za stranke:
srijeda i petak

VSNM Karlovačke županije
Nikole Šebetića 2/II

Besplatna pravna pomoć: Danica Kljaić
T 091 1601 465
E vsnm.grad.karlovac@gmail.com

za stranke:
radnim danom 8 — 12 sati

Zajedničko veće opština
Eugena Kvaternika 1
T 098 689 605
E aleksandarpribicevic526@gmail.com

za stranke:
radnim danom 9 — 13 sati

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
Vojvođanskih brigada 17, Novi Sad, Srbija
T 0038121528132
E office@hcit.rs

za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak prije podne
utorak i četvrtak popodne

Ured SNV-a u Dvoru
Trg bana Josipa Jelačića 10 (zgrada Općine Dvor)
T 095 90 66 431
E marijanjanosevic@gmail.com

za stranke:
utorkom, srijedom četvrtkom, 8 — 16 sati

 

 

Sisačka 4
T 099-696-4707
E radovan.jovic@snv.hr

za stranke:
ponedjeljkom srijedom i petkom, 7 — 15 sati

Vladimira Nazora 17
(Gradska knjižnica–čitaonica “Milivoja Cvetnića”)
T 095 9066 431
E marijanjanosevic@gmail.com

za stranke:
ponedjeljkom i petkom,  8 — 16 sati

Franje Tuđmana 6, (zgrada općine)
T 099 696 4707
E radovan.jovic@snv.hr

za stranke:
četvrtkom,   7 — 15 sati

 

Vlatka Mačeka bb
(preko puta marketa “Gavranović”)
E radovan.jovic@snv.hr , jelena.boric@snv.hr
T 099 696 4707 (Jović), 099 2668 790 (Borić),

za stranke:
7 — 15 sati (utorak), 8 — 16 sati (četvrtak)