Povijest Srba u Hrvatskoj složena je koliko i hrvatska povijest kao i povijest hrvatsko-srpskih odnosa. Pozicija i status srpskog naroda u Hrvatskoj uvijek je prije svega bio omeđen društveno-političkim uređenjem hrvatskog teritorija. Svako razumijevanje te povijesti traži i razumijevanje činjenice da srpski narod nije homogena pojava koju promatramo kroz kontinuitete već vrlo specifična narodna grupa. Shvaćanje te složenosti svakako bi omogućilo uravnoteženiji odnos prema sadašnjosti i budućnosti Srba, ali i svih drugih naroda u Hrvatskoj.

Znameniti Srbi u Hrvatskoj svakako su jedna od najmanje vidljivih kategorija koja još uvijek čeka na svoje mjesto i u sustavu obrazovanja i u javnom mnijenju. Stoga je namjera Srpskog narodnog vijeća da te bolno spore procese ubrza prikupljanjem arhivske građe i znanja suvremenika o utjecajnim muškarcima i ženama srpskog porijekla iz područja znanosti, politike, privrede, humanitarizma i umjetnosti.

Institucije Srba u Hrvatskoj predstavljaju pokušaj izgradnje predstavničkih struktura, ali i vertikalne i horizontalne izgradnje, koordinacije i očuvanja široke mreže aktivista i aktivistkinja. Upravo na članovima i članicama Vijeća, pododbora Prosvjete, parohija i političkih ogranaka počiva vitalnost srpske zajednice kako u brizi o tradiciji i zavičaju tako i u staranju o budućnosti.