SNV Bulletin #21

izdavač: Srpsko narodno vijeće
broj stranica: 84
godina izdanja: 2021.
uvez: meki
ISSN: 1849-7314
ISBN: 978-953-7442-57-6

Preuzmi PDF

Opis

Pred vama je Alternativni izvještaj o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u Republici Hrvatskoj koji prije svega ukazuje na nasilje i govor mržnje prema Srbima.

Izvještaj tematizira sve u vezi održivosti povratka i reintegracije izbjeglih i protjeranih Srba, skreće pažnju i na činjenicu da se zakonom propisana razmjerna zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosuđa, i policije ne ostvaruje, a manjine, kako stoji u izvještaju, i dalje ostaju daleko podzastupljene u tijelima javne vlasti. Izvještaj nudi alternativni izvor informacija u odnosu na državno izvješće o primjeni Konvencije za razdoblje 2007. — 2018., dostavljeno Odboru UN-a za ukidanje rasne diskriminacije 2. aprila 2020.