Budući da je jedan od glavnih problema starijih osoba neravnomjerna i nedostatna rasprostranjenost, kvaliteta i dostupnost socijalnih usluga, Odjel za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća pokrenuo je projekt pod nazivom “Od vrata do vrata” – dostupne usluge za dostojanstvenu treću dob.

Zbog ograničenog pristupa uslugama u slabije razvijenim područjima ovaj projekt predviđa pružanje usluge prijevoza i pratnje starijim osobama za obavljanje neophodnih poslova izvan vlastitog doma te pružanje pomoći u organiziranju njihovih dnevnih aktivnosti, poput sudjelovanja na događajima u zajednici. Na taj način nastoji se poboljšati pristup uslugama i kvaliteta života starijih osoba te smanjiti njihova socijalna izolacija. Kroz projekt je predviđena nabava triju novih vozila kojima će se pružati izvaninstitucionalna socijalna usluga prijevoza i pratnje za 120 starijih osoba na području Grada Gline, Grada Benkovca i Općine Donji Lapac.

Osim usluge prijevoza projekt obuhvaća

 • 3 edukacije stručnjaka koji rade sa starijim osobama iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i civilnog društva o planiranju socijalnih usluga i potrebama starijih osoba
 • 3 treninga komunikacijskih vještina za stručnjake koji rade sa starijim osobama iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i civilnog društva
 • izradu priručnika o socijalnom planiranju i potrebama starijih osoba;
 • organizaciju 3 završne konferencije
 • održavanje tribine o društvenom položaju starijih osoba i izvaninstitucionalnim
 • uslugama za starije osobe
 • organizaciju drugih promotivnih aktivnosti

U projekt će biti uključeno

 • 120 osoba starijih od 65 godina koje su koristile uslugu prijevoza i pratnje radi odlaska liječniku, kupovine životnih namirnica, odlaska u banku, u poštu i na druga mjesta
 • 7 stručnjaka koji su provodili osposobljavanje
 • 30 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga
 • više od 200 osoba iz šire javnosti, koje će biti informirane o projektu

Prema popisu stanovništva iz 2011., u Republici Hrvatskoj osobe starije od 65 godina čine 17,7% ukupnog stanovništva, što znači da je hrvatsko društvo ušlo u proces ubrzanog starenja i da je povećana potreba za socijalnom i zdravstvenom zaštitom, te za razvojem novih oblika skrbi za starije osobe. Usto, starije su osobe u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti prema “Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. — 2020.”

Trend ubrzanog starenja prisutan je i kod srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, prosječna starost pripadnika srpske nacionalne manjine iznosi 50,3 godine, što je za 11,3 godine više od prosječne starosti Hrvata (41,7 godine). Pored toga, većina Srba živi u siromašnijim županijama koje zbog nižeg indeksa razvijenosti spadaju u potpomognuta područja (prema istom popisu stanovništva). Također, undp-ovo istraživanje “Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj” (2006.) ukazuje na to da su pripadnici srpske nacionalne manjine izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti zato što uglavnom žive u ruralnim, prometno izoliranim i ekonomski nerazvijenim područjima, zahvaćenim ratnim razaranjima.

Gorenavedenim aktivnostima projekt doprinosi omogućavanju dostojanstvenog života starijih osoba, koje pate od siromaštva i socijalne isključenosti, kao i omogućavanju njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, a time doprinosi i ostvarenju jednog od glavnih ciljeva strategije za pametan, održiv i učinkovit rast – “Europa 2020”.

Projekt će provesti Srpsko narodno vijeće i partneri Grad Benkovac, Općina Donji Lapac, Grad Glina, Vijeće srpske nacionalne manjine Zadarske županije, Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji i Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. — 2020.) u vrijednosti od 1.499.101.38 kuna, u sklopu Javnog poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i”, koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se od 31. 7. 2020. do 31. 7. 2022.

Kontakt osoba

Tatjana Dragičević
tatjana.dragicevic@snv.hr

Informacije

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program/