Komisija Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije , nakon razmatranja i bodovanja pristiglih prijava na Javni poziv, na svojoj sjednici održanoj 10. 11. 2023. je utvrdila i objavila Prijedlog liste osoba koja su kao izbjeglice boravila u Republici Srbiji i koja su se vratila u Republiku Hrvatsku za pomoć u bijeloj tehnici.

Prijedlog liste s obrazloženjem i poukom o mogućnosti i načinu ulaganja prigovora se nalazi na linku Komesarijata, kojeg s vama dijelimo na poveznici.

Nakon razmatranja pristiglih prijava na javni poziv, na svojoj sjednici 20. novembra 2023. komeserijat je utvrdio i objavio konačnu listu 303 lica koja će dobiti pomoć u bijeloj tehnici. Listu možete vidjeti u sljedećoj poveznici.