Srpsko narodno vijeće već 14 godina vrlo uspješno provodi program Političke akademije za mlade, perspektivne i društveno aktivne pripadnike srpske zajednice. Akademija je kroz godine iznjedrila desetine politički i društveno aktivnih i važnih članova zajednice i društva.

Ove godine okupljamo 13. generaciju polaznika. Program je namijenjen mladim osobama u dobi od 19-35 godina, sa minimalnim srednjoškolskim obrazovanjem i voljom da upoznaju i preispituju društvo oko sebe, odnosno da budu aktivni i informirani građani.
U okviru programa bavimo se važnim temama kao što su: političko organiziranje i djelovanje, izbori, predstavljanje, djelovanje u institucijama, tehnike komuniciranja s medijima, historija i identitet Srba u Hrvatskoj, razvoj i financiranje projekata, zastupanje interesa, zagovaranje, sadržaj, imidž, marketing u politici i poslu i još mnogo toga.
Prijave su otvorene do 15. februara. Nakon što se prikupe prijave, posebna komisija odabrat će polaznike 13. generacije. Prilikom odabira naročito će se voditi računa o ravnomjernoj spolnoj i regionalnoj zastupljenosti kandidata te o njihovoj motivaciji i dosadašnjem društvenom angažmanu. Želimo vam puno sreće i radujemo se vašim prijavama!
LINK za prijavu.