Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH objavilo je 1. veljače 2021. otvoreni javni poziv putem kojega mikro poduzetnici s područja Sisačko-moslavačke županije mogu dobiti do 30.000 kuna bespovratnih sredstava za saniranje posljedica potresa i obnovu radnih prostora.

Otvoreni javni poziv za „Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“ vrijedan je ukupno 10 milijuna kuna koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osiguralo na aktivnosti Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta.

„Ovih 10 milijuna kuna namijenjeno je mikro subjektima, prvenstveno obrtnicima, s područja Sisačko-moslavačke županije kako bi čim prije mogli osposobiti svoje poslovne prostore i nastaviti raditi. Obnova srušenih i oštećenih kuća i zgrada je prioritet, ali istovremeno moramo omogućiti i ponovni rad poduzetnicima kako bi se na tom katastrofalnim potresom pogođenom području nastavila gospodarska aktivnost i očuvala radna mjesta“, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić.

Na području Sisačko-moslavačke županije aktivno je preko 4.500 malih i srednjih poduzetnika koji zapošljavaju gotovo 19.000 osoba.

Sektor malog gospodarstva prepoznat je kao jedan od glavnih pokretača razvoja gospodarstva u cjelini koji značajno doprinosi ukupnoj zaposlenosti, stvaranju novih radnih mjesta i ukupnoj dodanoj vrijednosti gospodarstva. U Sisačko-moslavačkoj županiji mikro subjekti predstavljaju važan čimbenik razvoja sektora malog gospodarstva s obzirom na to da čine 80% svih subjekata u ovom sektoru.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge, osim onih kojima je pretežita djelatnost, prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Bespovratna sredstva namijenjena su za financiranje sanacija poslovnog prostora, najam prostora, opremanje interijera poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme te nabavu obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.

Prijave će se zaprimati od 5. veljače do 25. veljače 2021. godine. U periodu zaprimanja ne utvrđuje se red prvenstva prema datumu podnošenja nego svi prijavljeni u tom vremenskom okviru ulaze u obradu.

Detalji otvorenog javnog poziva dostupni su na poveznici: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168 .