Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

 

III. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem2 na adresi i mjestu kuće.

100. Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 eura)3 . Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše do: • 368.000,00 kuna (48.841,99 eura)3 za mjere energetske obnove, • 2.000,00 kuna (265,45 eura)3 za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna, sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura)3 .

  1. Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi: • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala, • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

 

Više o pozivu možete naći na linku ispod:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=196