Pozivamo vas da sudjelujete u zajedničkom mapiranju značajnih historijskih događaja, mjesta i prirodnih fenomena drežničkog kraja. Radionica participativne kartografije provodi se u suradnji i uz potporu Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća. Cjeloviti program izložbe financijski su također podržali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Posebno zahvaljujemo SKUDD “Đurđevdan”, Zajednici drežničkih Srba i pilani “Bukva” na suradnji u organizaciji i provedbi događaja.

U kretanju šumama, putevima i poljima svakom je gostu Drežnice nužna karta – bilo papirnata ili ona (manje pouzdana) satelitska. No većini mještana nisu potrebne karte iscrtane na papiru. Vaše su karte iscrtane ličnim iskustvima i prenesenim sjećanjima, a orijentacija prostorom vođena je osjećajima i navikama. Upravo takve “karte” čine ključni resurs očuvanja lokalne baštine i stoga ih uz vašu pomoć želimo trajno zabilježiti.
Stoljećima su javna i privatna mjesta, posjedi, objekti i prirodne znamenitosti drežničkog kraja upisivane u karte. Njih su obično crtali oni koji Drežnicu nisu poznavali, vođeni različitim pobudama, ciljevima i interesima. Rijetko su to činili sami mještani, koji o svom zavičaju zasigurno znaju najviše.
Karte koje smo pripremili za potrebe ove radionice trebalo bi dopuniti mjestima, nazivima i objektima – kao i uz njih vezanih priča i legenda – koja su značajna za vas i cijeli kolektiv, a koja su mimoišle interes, pažnju ili spoznajne kapacitete raznih geografa, povjesničara, arheologa – uključujući nas!

Međunarodni istraživački projekt “Baština odozdo | Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941.–1945.” kulturnoj baštini pristupa kao emancipatorskoj praksi koja nastaje za i od strane lokalne zajednice. Uz vašu smo pomoć godinama uspješno istraživali spomenike i ruševine, iskopavali partizanske i prapovijesne tragove i skloništa, snimili vrijedna svjedočanstva posljednje generacije partizanki i partizana.
U rujnu ove godine organiziramo izložbu kojom ćemo predstaviti dosadašnji rad na projektu. Izložba će biti održana u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu. Između ostalog, bavit ćemo se i samim prostorom Drežnice, njezinim obuhvatom, prirodnim karakteristikama i povijesnim znamenitostima, s naglaskom na razdoblje Drugog svjetskog rata. Uz vašu pomoć, želimo napraviti novu, dopunjenu ili posve drugačiju kartu Drežnice i predstavit je na ovoj izložbi.

Stoga je jedna od ključnih pripremnih aktivnosti upravo radionica analize i izrade karata, koja je usmjerena na kritički pristup bilježenja prostora kroz metodu participativne kartografije. Za radionicu nužan je interes i aktivno sudjelovanje mještana Drežnice i svih koji Drežnicu smatraju zavičajem. Služeći se različitim kartografskim podlogama, želimo zamišljati i graditi demokratičniju kartografiju “odozdo”. Takva kartografija polazi od različitih prostorno-relacijskih hijerarhija zajednice, točaka koje se nalaze u fokusu njenih specifičnih sjećanja, mimo, a ponekad i nasuprot postojećim stručnim redukcijama prostora. Demokratičan pristup prostornog definiranja baštine osnova je njenog promišljanja kao zajedničkog dobra. Ključan element tog procesa jest osvještavanje prostornih, socijalnih i ekoloških dimenzija kulturne baštine, kao i poticanje kritičkih i participativnih modela baštinskih praksi kroz direktan rad s lokalnim zajednicama.

U četvrtak, 28.4., s učenicama i učenicima Područne škole Ivana Brlić Mažuranić održat ćemo malu kartografsku radionicu i prezentaciju naših dosadašnjih istraživanja u njihovom zavičaju.

Kao uvod u subotnje druženje, u petak 29.4. navečer organiziramo javnu projekcija filma Slavka Goldsteina “Drežnica” iz 1964. godine u Pilani Bukva, Jagetići. Ulaz na projekciju je slobodan.

Radionica izrade karata održat će se u subotu, 30.4.2022., od 11.00 do 16.00 sati u društvenom domu (SKUDD “Đurđevdan”) u Drežnici.
Od 16.00 sati bit će osigurana zakuska i druženje za sudionike i goste.

Događaj na Facebooku:

https://fb.me/e/39FY7daOF