Da je SPOGovac biti lako SPOGovac bi bio svako

Cilj projekta je ojačati kapacitete profesora, stručnog školskog osoblja i učenika Srpske pravoslavne opće gimnazije “Kantakuzina Katarina Branković”  (SPOG) u pogledu zaštite ljudskih prava a posebice prava nacionalnih manjina, dodatno ih educirati o načinima prevencije vršnjačkog nasilja te kako postupiti u situaciji pretrpljenog nasilja.

Prva projektna aktivnost: teorijska radionica za profesore i školsko osoblje, održana je u prostorijama partnerske organizacije, Srpske pravoslavne opće gimnazije “Kantakuzina Katarina Branković”  u sklopu koje su se obradile sljedeće teme: zaštita ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, prevencija nasilja među mladima i međuvršnjačko nasilje.