Vladimir Matijević je rođen u Gornjem Budačkom 1854. godine. Od osmoro braće i sestara, jedini je doživio zrele godine. Kako je poticao iz oficirske porodice slabijeg materijalnog stanja upisao je poslije osnovne škole kadetsku školu na Turnju kod Karlovca. Međutim kad njegov otac uočava Vladimirov otpor prema vojsci i vojničkom zanimanju, on nastavlja školovanje u redovnim civilnim školama. Nakon realne gimnazije u Rakovcu pored Karlovca upisuje Visoku trgovačku školu (Handelshochschule) u Beču.

Po završetku školovanja zapošljava se u trgovačkoj radnji u Zagrebu gdje je radio najprije kao pomoćnik, a onda kao zastupnik i trgovački putnik. Praksu je stjecao u tada najvećim trgovačkim firmama doprinoseći da svaka od njih uveća svoje poslove i kapital. Marljivim radom i sam Matijević stekao je značajno bogatstvo kada mu u njegovoj dvadeset i sedmoj godini vlasnik tada najveće trgovačke radnje u Zagrebu Konšak nudi poslovno partnerstvo. U to vrijeme kod Matijevića se stvara ideja o osnivanju Srpskog privrednog društva Privrednik koju je 1897. zajedno sa svojim prijateljima i ostvario. Pored toga što je u razdoblju prije Prvog svjetskog rata poklonio Privredniku velike novčane iznose, budući da nije imao djece svoju cjelokupnu imovinu ostavio je Privredniku za obavljanje humanitarnog rada.

Godine 1925. proveo je spajanje Jadranske i Podunavske banke u Jadransko-podunavsku banku čiji je predsjednik bio do svoje smrti. Vršio je funkcije cenzora Austrougarske banke, predsjednika Srpske banke u Zagrebu, člana Nadzornog odbora Agrarne banke i Upravnog odbora Narodne banke Kraljevine SHS. Također je bio član uprave brojnih privrednih organizacija. Jedan je od osnivača Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga a od samog početka rukovodio je radom Privrednika. Umro je u Beogradu 1929.