Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Svetozar Borojević Svetozar Borojević
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Svetozar Borojević – vojskovođa

Svetozar Borojević je rođen 1856. u selu Umetići, blizu Kostajnice. Obitelj mu je imala dugu vojničku tradiciju, te se i sam odlučio za vojnički poziv. Vojnu akademiju završio je u Grazu, a nakon što je prošao dodatnu vojnu obuku radio je kao instruktor u vojnoj akademiji Teresianum u Bečkom Novom Mjestu. 1895. postaje pukovnik (Oberstleutnant), a 1897. brigadir (Oberst). 1904. promaknut je u general-bojnika (Generalmajor) i postao je zapovjednik u Hrvatskom domobranstvu. Ugarska plemićka titula von Bojna dodijeljena mu je 1905. 1908. promaknut je u čin general-pukovnika (Feldmarschallleutnant), a 1913. u generala (General der Infanterie).

Pri početku Prvog svjetskog rata sudjeluje u mahom uspješnim vojnim operacijama na Istočnom bojištu. U svibnju 1915. biva premješten na talijansko bojište gdje organizira uspješnu odbranu, čime si osigurava zapovjedništvo nad bojišnicom na Soči. Za junaštvo u borbi, 1916. dobio je najviši generalski čin, general zbora (Generaloberst), a slijedeće godine preuzeo je zapovjedništvo nad cijelim Jugozapadnim bojištem. 1918. godine postaje feldmaršal, te je odlikovan brojim medaljama. Na kraju je bio prisiljen na povlačenje zbog općeg kaotičnog stanja u austrougarskoj.

S dužnosti je odstupio u prosincu, nakon čega je podnio zahtjev za državljanstvom u novostvorenoj Državi SHS. No, kao visoki austrougarski časnik bio je nepoželjan u jugoslavenskoj državi, te mu je zahtjev odbijen. Umro je 1920. u Klagenfurtu.

Svetozar Borojević von Bojna je nesumnjivo jedan od najuspješnijih austrougarskih vojskovođa Prvog svjetskog rata, o čemu svjedoči i čin feldmaršala. Važnost tog priznanja je utoliko veća što je Borojević prvi i jedini nosilac te titule u Austro-Ugarskoj koji nije njemačkog porijekla.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Sava Mrkalj

sava mrkalj

filolog

Vladan Desnica

vladan desnica

književnik

Vojin Jelić

vojin jelić

književnik

Gajo Petrović

gajo petrović

filozof

Simo Matavulj

simo matavulj

književnik

Konstantin Momirović

konstantin momirović

statističar

Kata Pejnović

kata pejnović

narodna heroina