Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Stojan Aralica Stojan Aralica
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Stojan Aralica – slikar

Stojan Aralica je rođen u Škarama kod Otočca 1883. godine. U Münchenu je studirao slikarstvo, najprije privatno kod Heinricha Knirra (1909.), zatim na Akademie der bildenden Künste (1910–1914.) kod Karla Marra i Ludwiga Hertericha. Grafiku je učio u Pragu (1916–1917.). U Zagrebu je otvorio privatnu slikarsku školu i 1920. priredio prvu samostalnu izložbu. U ovom ranom stvaralačkom razdoblju (1914–1925.) pretežno je slikao portrete i aktove oblikujući izraz u atmosferi minhenske Akademije i secesije.

Duži boravak u Parizu (1925–1933.) i rad u ateljeu Andréa Lhotea (1926–1927.) označavaju prekretnicu u njegovoj umjetničkoj orijentaciji. Svoj novi likovni izraz Aralica razvija na dostignućima impresionizma, fovizma i pariške slikarske škole izrađujući najčešće pejzaže i motive mrtve prirode.

Povratkom u Zagreb počinje njegovo treće stvaralačko razdoblje (1933–1941.) i drugi boravak u zagrebačkoj umjetničkoj sredini. U vrijeme kada je živio u Zagrebu slikao je uglavnom intimne isječke predjela na Jadranu. To se ocjenjuje kao najuspješnije doba njegovog stvaralaštva, sa slikama punim topline, svjetlosti i intenzivne čiste boje.

Njegovo četvrto stvaralačko razdoblje, (1941–1980.) je obilježeno djelovanjem u beogradskoj umjetničkoj sredini, a od 1957. povremeno boravi i radi i u Rovinju.

Za istaknut umjetnički rad dodijeljene su mu brojne nagrade. Redoviti je član SANU-a te dopisni član JAZU-a. Umro je 1980. u Beogradu.

Aralica je svoj umjetnički izraz razvijao u različitim evropskim centrima i u različitim kulturnim podnebljima na studijskim putovanjima ili dužim boravcima u nekoliko evropskih država. Njegovo djelo je puno vedrine i optimizma, sa istančanim osjećajem za boju i prozračnu atmosferu mediteranskog podneblja. Dominantan slikarski stil mu je u duhu pariškog postimpresionizma i lirske apstrakcije. Neke od najznačajnijih slika su mu: Motiv iz Lošinja, Žena sa slamnatim šeširom, Portret Brane Petronijevića, Put, St. Tropez i Jesen u Lici.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Svetozar Borojević

svetozar borojević

vojskovođa

Sava Mrkalj

sava mrkalj

filolog

Simo Mraović

simo mraović

publicist

Jovan Mirić

jovan mirić

politolog

Gajo Petrović

gajo petrović

filozof

Branislav Ćelap

branislav ćelap

knjižar

Vojin Jelić

vojin jelić

književnik