Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Sofija Marinković Sofija Marinković
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Sofija Marinković – narodna heroina

Sofija (Sonja) Marinković je rođena 1916. u Streževici kod Pakraca. Gimnaziju je završila u Somboru i Novom Sadu, a Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1939. godine. Još za vrijeme studija prišla je naprednom omladinskom pokretu i postala član KPJ.

U Novom Sadu je 1939. godine radila na obnovi SKOJ-evske organizacije i bila prvi sekretar obnovljenog Mjesnog komiteta. Na međunarodnom kongresu za mir koji je održan u Parizu bila je u funkciji delegata omladine Vojvodine, a sudjelovala je i u pripremama V. pokrajinske konferencije SKOJ-a te je bila član PK SKOJ-a za Vojvodinu. Na VI. pokrajinskoj konferenciji KPJ za Vojvodinu, septembra 1940. godine, izabrana je za člana PK KPJ za Vojvodinu. Zbog svoje revolucionarne djelatnosti bila je često proganjana i više puta zatvarana, no nije odavala svoje suradnike usprkos mučenjima.

Rat je zatekao Sonju Marinković u Novom Sadu pa, zajedno sa Svetozarom Markovićem-Tozom i Žarkom Zrenjaninom-Učom, aktivno sudjeluje u pripremama oružanog ustanka naroda Vojvodine. Između ostalog i njenom zaslugom, po sjevernom Banatu se pojavljuju diverzantske grupe kao prethodnice partizanskih odreda. Jula 1941. godine uhapšena je i poslije strašnog mučenja, strijeljana istog mjeseca na Baljašu kod Petrovgrada. Na strijeljanje je izašla uzdignute glave, a pred uperenim puškama nije htjela okrenuti leđa.

Za narodnu heroinu proglašena je 1943. godine, među prvim borcima NOB-a. I danas nekoliko osnovnih školi u Vojvodini nosi ime ove proslavljene revolucionarke.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Simo Matavulj

simo matavulj

književnik

Jovan Mirić

jovan mirić

politolog

Josif Pančić

josif pančić

botaničar

Vojin Bakić

vojin bakić

kipar

Đuro Kurepa

đuro kurepa

matematičar

Vojin Jelić

vojin jelić

književnik

Grigor Vitez

grigor vitez

dječji pjesnik