Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Savka Javorina-Vujović Savka Javorina-Vujović
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Savka Javorina-Vujović – narodna heroina

Savka Javorina-Vujović rođena je 1918. godine u Studencima pored Gospića. Gimnaziju je učila u Gospiću i Zagrebu, a srednju medicinsku školu u Beogradu. U školi je došla u dodir s omladinskim pokretom, kojem je pristupila 1936. godine. Radila je u Omladinskoj sekciji Ženskog pokreta, Zadruzi mladih devojaka, potom u društvu Polet i u stručnom udruženju medicinskih sestara.

Zatvarana je 1937. i 1940. godine, a poslije izlaska iz zatvora 1940. primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Kada je počeo ustanak 1941. godine, Javorina je bila sekretar partijske organizacije pri bolnicama u Beogradu. Iste godine je otišla iz Beograda u Rasinski partizanski odred. Najprije je bila borac, a zatim je kao politički komesar čete sudjelovala u mnogim borbama.

Godine 1943. postaje član Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, te politički komesar Prve kosovsko-metohijske brigade. Početkom 1944. godine biva ranjena na Biljači u borbi s bugarskim jedinicama. Njena brigada koja se probijala ka Jegejskoj Makedoniji vodila je neprekidne borbe sa četnicima. Sredinom 1944. godine Savka je prešla u Osmu srpsku brigadu 22. divizije, u kojoj je također bila politički komesar. Nakon oslobođenja Beograda, postavljena je kao sekretar III rajonskog komiteta partije u Beogradu.

Godine 1946. odlazi u Zaječar i postaje sekretar Sreskog i član Okružnog komiteta KPJ za Zaječar. Od 1947. do 1953. radila je u kadrovskoj upravi CK KP Srbije, u Beogradu, a od 1953. do 1955. godine je bila sekretar Sreskog komiteta SKJ za Svetozarevo. Od 1955. godine radila je u administarciji Saveznog izvršnog veća u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, a Ordenom narodnog heroja odlikovana je 1953. godine. Umrla je 2002. u Beogradu.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Živko Juzbašić

živko juzbašić

političar

Kata Pejnović

kata pejnović

narodna heroina

Rade Bulat

rade bulat

partizanski general

Branislav Ćelap

branislav ćelap

knjižar

Konstantin Momirović

konstantin momirović

statističar

Sava Mrkalj

sava mrkalj

filolog

Vladan Desnica

vladan desnica

književnik

Jovan Mirić

jovan mirić

politolog