Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Sava Mrkalj
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Sava Mrkalj – filolog

Sava Mrkalj rodio se 1783. u Lasinjskom Sjeničaku na Kordunu, u zaseoku Mrkalji. Prvu pismenost stekao je u Sjeničaku, a bogosloviju je završio u  Plaškom 1798., nakon čega je izabran za učitelja Slaveno-serbske škole u Gospiću. Mrkalj zatim odlazi u Zagreb na školovanje gdje završava Arhigimnaziju, potom filozofiju na Kraljevskoj akademiji znanost i studij filozofije i matematike u Pešti. Sava Mrkalj ondje je 1810. objavio i svoje životno djelo Salo debeloga jera libo azbukoprotres, koje je potreslo znanstvenu javnost, a kojim je fascinirao Jerneja Kopitara i Vuka Karadžića.

Karadžić čak u Pismenici 1814. godine upotrebljava Mrkaljevu azbuku "jerbo za Serpski jezik lakša i čistija ne može biti od ove". Naime, Mrkalj se u svojem Salu debeloga jera libo azbukoprotres zalagao za reformu tadašnjeg zastarjelog i nerazumljivog pravopisa koji se upotrebljavao u crkvi i književnosti i tražio primjenu fonetskog pisma baziranog na narodnom jeziku. Iz osnova je reformirao ondašnju azbuku i predložio novu na osnovi pravila "piši kako govoriš". Smatra se da je bio preteča Vuka Karadžića. Bio je dobar poznavatelj latinskog i francuskog jezika, a razumio je i grčki i hebrejski, što je njegovom jezikoslovnom talentu bilo od velike koristi. Također je pisao sonete.

U julu 1911., podnio je molbu da se zamonaši u manastiru Gomirje koja je uskoro prihvaćena. Zamonašen je kao kaluđer Julijan. Budući da se zamjerio tadašnjim crkvenim vlastima i mitropolitu Stratimiroviću, Konsistorija je 1813. godine lišila Mrkalja čina i otpustila ga iz manastira. Mrkalj je nakon toga radio kao učitelj u Boviću na Kordunu i kao privatni učitelj.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Nikodim Milaš

nikodim milaš

episkop

Grigor Vitez

grigor vitez

dječji pjesnik

Konstantin Momirović

konstantin momirović

statističar

Adam Dupalo

adam dupalo

partizanski borac

Đuro Kurepa

đuro kurepa

matematičar

Josif Runjanin

josif runjanin

skladatelj