Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Rade Bulat Rade Bulat
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Rade Bulat – partizanski general

Rade Bulat rođen je 28. augusta 1920. godine u Vrginmostu na Kordunu. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Već u sedamnaestoj godini priključio se Revolucionarnom omladinskom pokretu, a 1936. postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Rukovodio je skojevskom organizacijom u gimnazijama Zagreba, Siska i Gradiške, zbog čega je bio kažnjavan i zatvaran. U proljeće 1941. preuzeo je dužnost sekretara sreskog komiteta Komunističke partije, a nakon aprilskog rata i okupacije aktivno je radio na organiziranju ustanka na Kordunu.

Tokom Drugog svjetskog rata kao komandant bataljuna, a onda i Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar borio se u Slavoniji, Dalmaciji, Žumberku te okolici Zagreba i Karlovca. Rukovodio je osnivanjem Prve zagorske brigade, a komandant 32. zagorske divizije postao je 6. juna 1944. godine. Kraj rata dočekao je na mjestu načelnika Štaba Desetog zagrebačkog korpusa.

Nakon oslobođenja je završio kurs na Vojnoj akademiji Vorošilov u Sovjetskom Savezu, Višu vojnu akademiju JNA i Komandno-generalštabnu školu u SAD-u. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Bio je poslanik u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Kasnije je bio istaknuti član Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

U poznim godinama svog života, pored optužbi za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata koje nikada nisu dokazane, Bulat je doprinosio afirmaciji demokratske i antifašističke Hrvatske i zalagao se za očuvanje tekovina antifašizma, ali i za dobre odnose Hrvata i Srba. Zbog toga je zajedno sa svojim ratnim kolegom Josipom Boljkovcem dobio nagradu za afirmaciju antifašizma Gojko Nikoliš koju dodjeljuje Srpsko narodno vijeće.

Nositelj je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslavenskih odličja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 24. decembra 1953. godine. Umro je 25. januara 2013. godine u Zagrebu. Sahranjen je u Grobnici narodnih heroja na zagrebačkom groblju Mirogoju.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Kata Pejnović

kata pejnović

narodna heroina

Gajo Petrović

gajo petrović

filozof

Adam Dupalo

adam dupalo

partizanski borac

Nada Dimić

nada dimić

narodna heroina

Josif Rajačić

josif rajačić

patrijarh

Gavro Manojlović

gavro manojlović

historičar

Simo Mraović

simo mraović

publicist