Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Nada Dimić
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Nada Dimić – narodna heroina

Nada Dimić rođena je 6. septembra 1923. godine u Divoselu kod Gospića. Godine 1938. postala je članica SKOJ-a, a članica Komunističke partije Jugoslavije 1940. Dimić je već u junu 1941. godine u prvom partizanskom odredu u Brezovici kraj Siska sudjelovala u diverzantskim akcijama na pruzi Zagreb-Sisak.

U julu 1941. godine, kada su prekinute veze partijskih organizacija grada i odreda, dobiva zadatak uspostaviti vezu. Odlazi u Sisak, preobučena u muško odijelo, ali je ustaški agenti prepoznaju i hapse. U sisačkom zatvoru je mučena, no kako ništa nije priznala prebacili su je u zagrebački zatvor. Isprebijanu i iscrpljenu, nakon pokušaja samoubojstva, odveli su je u bolnicu, odakle je uz pomoć zagrebačke partijske organizacije uspjela pobjeći na Kordun, u Petrovu goru. Radi s karlovačkom partijskom organizacijom i članom CK KPH Josipom Krašom.

Ustaška policija uhvatila ju je na zadatku 3. decembra 1941. godine u Karlovcu, u akciji prebacivanja ljudi u partizane na Kordun. Na zahtjev da se legitimira, Nada Dimić iz torbice je izvadila revolver i ubila jednog ustaškog agenta. Zatvorena je najprije u Karlovcu, a onda u zatvoru na Savskoj cesti u Zagrebu. U februaru 1942. godine odvedena je u logor Staru Gradišku, gdje je poslije mučenja strijeljana 17. marta 1942. Ime Nade Dimić nosila je zagrebačka tvornica na uglu Erdődyjeve i Branimirove ulice, jedna ulica te škola koju je pohađala u Zemunu. Odlukom predsjednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1951. godine, proglašena je narodnom heroinom.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Simo Matavulj

simo matavulj

književnik

Vladan Desnica

vladan desnica

književnik

Grigor Vitez

grigor vitez

dječji pjesnik

Vojin Bakić

vojin bakić

kipar

Vojin Jelić

vojin jelić

književnik

Kata Pejnović

kata pejnović

narodna heroina

Adam Dupalo

adam dupalo

partizanski borac

Nikola Tesla

nikola tesla

izumitelj svjetskog glasa