Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Konstantin Momirović
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Konstantin Momirović – statističar

Konstantin Momirović rođen je u 1932. u Tetovu (BJR Makedonija). Kasnije se seli u Crnu Goru, a zatim u Beograd. Godine 1950. dolazi u Zagreb gdje upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu je i doktorirao na temu Struktura faktora nekih simptoma neuroza. 1991. godine vraća se u Beograd, gdje je živio i radio do smrti 2004.

Najveći dio svoje poslovne karijere posvetio je računalnoj obradi i analizi podataka. No, kako je bio i vrlo aktivan sportaš (između ostalog nosilac je 4. Dana u džudu), bavio se i fizičkim vaspitanjem.

Karijeru u domeni fizičkog vaspitanja počinje 1960. na Višoj školi za fizičko vaspitanje (kasnije Fakultetu za Kineziologiju) u Zagrebu, gdje je jedno vrijeme obnašao i dužnost dekana.

Počevši raditi u SRCE-u (Sveučilišni Računski Centar) od samog njegovog osnivanja 1971., Momirović postaje i Generalni direktor SRCE-a 1979.

Predavao je predmete vezane uz analizu podataka na nekoliko fakulteta, te je bio član i predsjednik raznih hrvatskih republičkih vijeća i odbora koji se tiču obrazovanja i informacionih tehnologija.

Neki od njegovih najvećih doprinosa znanosti uključuju razvoj kibernetičkog modela ličnosti, kanoničke analize kovarijansi i metoda za zaustavljanje faktorizacije (PB kriterijuma). Dobitnik je niza priznanja za naučni doprinos na poljima informatike, kineziologije, psihologije i biološke antropologije.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Rade Bulat

rade bulat

partizanski general

Savka Javorina-Vujović

savka javorina-vujović

narodna heroina

Đuro Kurepa

đuro kurepa

matematičar

Nikola Tesla

nikola tesla

izumitelj svjetskog glasa

Josif Pančić

josif pančić

botaničar

Vojin Bakić

vojin bakić

kipar

Vojin Jelić

vojin jelić

književnik