Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Kata Pejnović Kata Pejnović
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Kata Pejnović – narodna heroina

Kata Pejnović je rođena 1899. godine u selu Smiljan kod Gospića. Aktivno je djelovala u partijskoj frakciji unutar društava Seljačko kolo i Seljačka sloga. Od 1936. godine uključena je u rad, a 1938. primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske ustaše su joj ubili supruga i trojicu sinova. Poslije podizanja oružanog ustanka u Lici, Kata Pejnović radila je na formiranju organizacije Antifašističkog fronta žena u Lici. Na Prvom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću 1942. godine bila je jedina vijećnica AVNOJ-a. Iste godine, na Prvoj konferenciji AFŽ-a u Bosanskom Petrovcu, izabrana je za predsjednicu AFŽ Jugoslavije. Bila je vijećnica na Prvom i Drugom zasjedanju ZAVNOH-a, članica Predsjedništva na Trećem zasjedanju 1944. godine, te članica Predsjedništva ZAVNOH-a.

Kata Pejnović bila je potpredsjednica Sabora NR Hrvatske i predsjednica Odbora za molbe i žalbe Republičkog vijeća Sabora NRH. Birana je za člana CK KPH, za republičkog i saveznog poslanika. Bila je rezervni potpukovnik JNA, te među vodećim članovima brojnih društveno-političkih organizacija. Umrla je 10. novembra 1966. godine u Zagrebu. Sahranjena je u Grobnici narodnih heroja na zagrebačkom groblju Mirogoj. Za narodnog heroja proglašena je 1968. godine.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Vladan Desnica

vladan desnica

književnik

Josif Pančić

josif pančić

botaničar

Adam Dupalo

adam dupalo

partizanski borac

Branislav Ćelap

branislav ćelap

knjižar

Sava Mrkalj

sava mrkalj

filolog

Vojin Bakić

vojin bakić

kipar

Josif Rajačić

josif rajačić

patrijarh