Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Adam Dupalo
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Adam Dupalo – partizanski borac

Adam Dupalo rođen je 20. juna 1923., u selu Dupale kod Rujevca, u srezu Dvor na Uni. Nakon završetka školovanja postaje svjedok ustaških zločina. Bio je član grupe SKOJ-evaca koja je imala vezu s ustanicima na Šamarici i u tom svojstvu bio je zadužen za rasturanje letaka i slanje lijekova u ustanički logor.

Krajem decembra 1941. odlazi u partizane, gdje nakon vojno-političkog kursa krajem februara 1942. polaže zakletvu, a kad je formiran Kotarski komitet SKOJ-a, postaje njegov organizacioni, a onda i politički sekretar. U maju te godine postaje politički delegat voda u Banijskom partizanskom odredu, a u novembru 1942. i komesar četa u Osmoj banijskoj brigadi koja postaje dio Sedme banijske udarne divizije i u tom svojstvu učestvuje u teškim borbama na Neretvi. Na Sutjesci je unaprijeđen u komesara Prvog bataljuna Osme banijske brigade.

Početkom 1944. upućen je na rad s omladinom Banije i biva izabran za predsjednik okružnog odbora USAOJ-a (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) i sekretara divizijskog komiteta SKOJ-a, a onda i za sekretara Okružnog komiteta SKOJ-a i člana biroa OK KPH za Baniju. Između brojnih zaduženja, prisustvovao je osnivanju Prosvjete u Glini 1944., a početkom 1945. postaje instruktor za vojsku u Pokrajinskom komitetu SKOJ za Hrvatsku. Funkcije u omladinskim organizacijama obnašao je i nakon rata.

U JNA je bio na dužnosti u Korpusu narodne obrane Jugoslavije (KNOJ), zatim je bio omladinski rukovodilac u komandi ratne mornarice, da bi kasnije postao pomoćnik komandanta Pete zone i Više vojne pomorske akademije. Penzioniran je 1976. godine u činu kapetana bojnog broda. Bio je urednik više mornaričkih časopisa, kao i član redakcije knjige Sedma banijska udarna divizija i zbornika o Dvoru na Uni. Imao je brojne funkcije u SUBNOR-u pa je 1991. bio potpredsjednik Republičkog odbora. Bio je stručni konzultant tokom snimanja različitih filmova, a učestvovao je u stvaranju muzeja na Šamarici. Za svoj rad primio je brojna odlikovanja, pohvale i priznanja, među njima i Red Stjepana Radića za osobit doprinos antifašističkim temeljima RH koji mu je 2011. uručio predsjednik Ivo Josipović.

Ovaj vrhunski poznavalac i živa enciklopedija prilika na Baniji, kao i ratnog puta banijskih partizana, što je pretočio u knjigu Banija i Sisak u NOP 1941., reagirao je na sve oblike revizije historije i prenaglašavanja uloge pojedinih osoba i jedinica u ratu.

Suprotstavljao se prigodničarskom i falš-antifašizmu, toliko prisutnom u Hrvatskoj nakon 1990. Uvijek je naglašavao da se rat 90-ih zbog svog karaktera ne može povezivati s ratom 40-ih, naročito zbog saznanja što se nakon Oluje događalo s brojnim banijskim selima i njihovim stanovnicima. Boreći se protiv negiranja pozitivne uloge Srba u historiji, naročito na toliko mu dragoj Baniji, Dupalo je davao podršku srpskim organizacijama, iako se ponekad nije slagao s nekim stavovima njihovih rukovodilaca.

Nakon duge i teške bolesti preminuo je u Zagrebu 6. decembra 2014. Posthumno mu je dodijeljena nagrada Srpskog narodnog vijeća Gojko Nikoliš za promociju antifašizma.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Kata Pejnović

kata pejnović

narodna heroina

Konstantin Momirović

konstantin momirović

statističar

Rade Bulat

rade bulat

partizanski general

Gavro Manojlović

gavro manojlović

historičar

Živko Juzbašić

živko juzbašić

političar

Đuro Kurepa

đuro kurepa

matematičar