mjesto: Zaseok sela Rudele u općini Kistanje

vrijeme: Neutvrđenog datuma u prvoj polovini kolovoza 1995.

opis zločina: Prema presudi Županijskog suda u Šibeniku, Željko Šunjerga, Branko Čadek i Milenko Hrstić, pripadnici 15. gardijske brigade HV-a, otišli su u izviđanje terena u Rudele. Vozilo su zaustavili pored Mande Tišme, s kojom je Šunjerga razgovarao dok su njegovi suborci pretraživali obližnje kuće. Šunjerga je pitao Tišmu gdje su joj sinovi i za koga navija, na što je ona odgovorila da su joj sinovi u Beogradu i da navija za Krajinu. Šunjerga je krenuo prema vozilu ali, prije nego što je sjeo unutra, s udaljenosti od četiri metra je u Tišmu ispalio kratki rafal. Iznoseći svoju obranu, Šunjerga je priznao da je pucao, ali je tvrdio da je to morao učiniti u samoobrani jer je vidio kako Tišma zavlači ruku pod pregaču, zbog čega je mislio se sprema baciti bombu. Sud je odbacio Šunjerginu obranu i napomenuo da zapisnik o ekshumaciji pokazuje da preminula nije nosila pregaču.

žrtva: Manda Tišma (neutvrđeno)

pravosudne konzekvence: Dana 29. studenog 2002. Županijski sud u Šibeniku osudio je Željka Šunjergu za kazneno djelo ubojstva na četiri godine zatvora.