mjesto: Zaseok u sastavu nekadašnje općine, a današnjeg grada Benkovca

vrijeme: 21. kolovoza 1995. godine

opis zločina: Prema svjedočenju Mile Stagnajića, 21. kolovoza 1995. oko 15 sati u selo su došla dva naoružana dugokosa muškarca u civilnoj odjeći i zaprijetila njemu i njegovoj supruzi Ljubici da će ih ubiti ako do sutra ne napuste svoju kuću. Mile Stegnajić je zbog prijetnje odmah otišao i skrivao se u selu, ali je njegova žena ostala jer nije bila dovoljno dobrog zdravlja. Istog dana, oko 18 sati, Stegnajić je čuo pucnje iz smjera svoje kuće, a kada se kasnije vratio, nije mogao pronaći svoju suprugu. Potom se pješke uputio u bazu vojnih promatrača Ujedinjenih naroda (UNMO) u obližnjem Rašteviću. Narednog dana se zajedno s timom UNMO-a vratio kući, gdje su njegovu ženu pronašli mrtvu u bunaru. Ispred bunara su pronašli njene pregaču i štap te cjepanicu. Na Ljubičinom tijelu nije bilo vidljivih tragova nasilja.

žrtva: Ljubica Stegnajić (nepoznato)

pravosudne konzekvence: Ime Ljubice Stegnajić nalazi se u optužnici koju je tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 2001. podiglo protiv hrvatski generala Gotovine, Čermaka i Markača. Međutim, zbog nedostatka dokaza o mogućim počiniteljima zločina, Raspravno vijeće MKSJ-a nije razmatralo ovaj slučaj.