mjesto: Selo u sastavu nekadašnje općine, a današnjeg grada Benkovca

vrijeme: 28. rujna 1995. godine

opis zločina: Dana 28. rujna 1995. u 22 sata Gojko Ljutić, Neven Brčić i Mario Dukić, pripadnik 134. domobranske pukovnije, došli su u kuću Petra Bote u Kolarini, za koju su Dukić i Brčić izjavili da je “četničko mjesto”, s namjerom da mu uzmu ovce. Bota im je dobrovoljno predao nekoliko ovaca, no Brčić i Ljutić su, dok su unosili blago u kombi, vidjeli Dukića kako se prepire s Botom. Potom su obojica čula nekoliko pucnjeva. Patolog je utvrdio da je Bota zadobio dvije strijelne rane, od kojih je jedna, na prsima, bila smrtonosna.

žrtva: Petar Bota (nepoznato)

pravosudne konzekvence: Vojni sud u Splitu je 13. rujna 1995. osudio Marija Dukića na šest godina zatvora. No u kolovozu 1997. Vrhovni sud je ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio na ponovno suđenje Županijskom sudu u Zadru, koji ga je 21. siječnja 1998. osudio na šest godina zatvora. Istom presudom Dukić je oslobođen optužbe da je neutvrđenog datuma između 1. i 5. rujna 1995. u Mokrom Polju, u zaseoku Babići, ubio Savu Babić iako je nedaleko od njenog leša pronađena čahura za koju je utvrđeno da je ispaljena iz njegovog pištolja.