Humanitarna pomoć nastavlja pristizati na Baniju – Udruženja Banijaca osigurala su donaciju frižidera i peći na drva za 90 porodica na području Dvora, Kostajnice, Petnjije i Gline.
Pomoć je realizirana u suradnji sa Fondom za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu uz logističku pomoć Srpskog narodnog vijeća u sklopu akcije “Banija je naša kuća”.