U julu 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem koje je, između ostalog, otvoren rok za zaprimanje zahtjeva za kupnju stanova kojima gospodari Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Svim najmoprimcima koji su ranije propustili rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana, i stanove nisu mogli kupiti već samo ostati u njihovom trajnom najmu, sada je omogućeno da podnesu zahtjev za kupnju i tako postanu vlasnici stanova.

Nakon 16. januara 2022. godine više neće biti moguće podnijeti zahtjev za kupnju stana i moći će se ostati samo u statusu najmoprimca. Taj status omogućava članovima obiteljskog domaćinstva, a to su osobe navedene u ugovoru o najmu, da ostanu u trajnom najmu stana. Najmoprimci stanove ne mogu prodati, darovati, ti stanovi ne ulaze u ostavinsku masu jer nisu u vlasništvu najmoprimaca već je vlasnik Republika Hrvatska.

Zahtjevi za kupnju se podnose Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10 000 Zagreb.