a sjednici u četvrtak Vlada je donijela zaključak o revitalizaciji zaseoka Grubori u Šibensko-kninskoj županiji gdje će se, kako stoji u odluci, “provesti aktivnosti koje se odnose na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata, komunalnog uređenja, obnove i sanacije obiteljskih kuća i druge radnje s ciljem njegove revitalizacije i stvaranja uvjeta za povratak stanovnika”.

U zaključku se pozivaju Grad Knin i Šibensko-kninska županija na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata i komunalnog uređenja u zaseoku Grubori. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u suradnji s Gradom Kninom i Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Knina, zadužen je da na temelju raspoložive dokumentacije i iskazanog interesa vlasnika uništenih ili oštećenih obiteljskih kuća, utvrdi popis vlasnika obiteljskih kuća u zaseoku Grubori koji ostvaruju pravo na sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća te popis dostavi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na provedbu. Vlada je Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dala zadatak da u Gruborima provede sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća koje će se financirati iz državnog proračuna pod nadzorom Ureda potpredsjednika Vlade.

Ovakvom odlukom realiziraju se prošlogodišnje najave kada je prilikom posjeta najviših državnih dužnosnika na komemoraciji pobijenim civilima u akciji “Oluja” u Gruborima, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te potpredsjednicima Vlade Borisom Miloševićem i Tomom Medvedom, rečeno da će se ovo selo obnoviti državnim sredstvima. U objašnjenju Vlade stoji da je pravo na obnovu do sada ostvarila samo jedna osoba kojoj je kuća obnovljena u organiziranoj obnovi. Podsjetimo da su vjerojatno pripadnici specijalne jedinice iz Lučkog na posebno svirep način ubile šestero starijih civila srpske nacionalnosti. Inače, u cijelom Plavnom, čiji su Grubori zaselak, ubijeno je više od 30 civila.

Podsjetimo da su Novosti više puta upozoravale na problem obnove s naglaskom na Grubore. Krajem prošle godine godine iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za korisnike iz zaselka Grubori odgovorili su nam da su zaprimili tri rješenja o pravu na obnovu temeljem Zakona o obnovi i da su sva realizirana. Riječ je bila o jednoj organiziranoj obnovi obiteljske kuće i dvije isplate novčanih potpora za obnovu kuća. Prema informaciji Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibensko-kninske županije od 21. svibnja 2019. godine, potvrđeno je da je preostalih 12 zahtjeva za obnovu riješeno negativno, uglavnom zbog neriješenih imovinsko-pravnih pitanja, smrti podnositelja prijave te nepostojanja dokaza o vlasništvu ili suvlasništvu na imovini za koju je podnijet zahtjev za obnovu.

“Za područje katastarske općine Plavno ne postoje zemljišne knjige, već se za istu katastarsku općinu vode posebni kartoni zemljišta. Nažalost, jedan dio podnositelja zahtjeva za obnovu nije imao niti prijavljeno prebivalište na adresi kuća za koje je podnesen zahtjev”, naveli su iz Središnjeg državnog ureda, upozoravajući da moraju biti riješeni imovinsko-pravni odnosi nad nekretninama.

“Budući da su prije Domovinskog rata zaseok Grubori nastanjivali isključivo pripadnici srpske nacionalne manjine te kod njih postoji interes za povratak, ovim se Zaključkom zadužuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da u suradnji s Gradom Kninom i Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Knina, na temelju raspoložive dokumentacije i iskazanog interesa vlasnika uništenih ili oštećenih obiteljskih kuća, utvrde popis vlasnika obiteljskih kuća u zaseoku Grubori koji ostvaruju pravo na sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća te isti dostavi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na operativnu provedbu.

S obzirom na činjenicu da su zemljišne knjige za područje zaseoka Grubori uništene u Domovinskom ratu, predlaže se vlasnike obiteljskih kuća utvrditi primjenom članka 16. stavka 4. Zakona o obnovi kojim je propisano da se dokazom vlasništva smatra: izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo nekretnine ili izvod iz katastra, odnosno drugih ovjerenih geodetsko-kartografskih podataka ili akt nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva, a iznimno ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću koju su potpisala dva svjedoka.

S obzirom na to da je u djelokrugu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, obnova i izgradnja stambenih jedinica na potpomognutim područjima, temeljem dostavljenog popisa vlasnika koji ostvaruju pravo na obnovu i izgradnju obiteljskih kuća, Središnji državni ured će pripremiti, organizirati i provesti radove sanacije, obnove i izgradnje obiteljskih kuća.”, stoji u zaključku Vlade.

Tekst je originalno objavljen 19. 8. 2021. na Portalu Novosti.