Obitelj Dunje i Zorana Šaponje je uz pomoć SNV-a, točnije Ljube Vrge, prvo dobila kontejner, a nakon toga i kuću od donatora.

Oni su se tako iz svog Klasnića preselili u Kozaperovicu, gdje i danas žive.

Njihovu priču pogledajte u videoreportaži Vande Voloder: