Teatar Puna kuća i Dječji vrtić Zlatokosa iz Borova snimili su pet video interpretacija pjesama za djecu srpskih autorica i autora Desanke Maksimović, Jove Jovanovića Zmaja, Branka Ćopića i Milana Mišića

Teatar Puna kuća u partnerstvu s Dječjim vrtićem Zlatokosa iz Borova realizirao je projekt “Puna kuća priča” – edukaciju odgojitelja u oblasti dramskog stvaralaštva pri obradi srpske književnosti u radu s djecom. U projektu koji je financiralo Ministarstvo kulture i medija RH učestvovali su odgojitelji Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo gdje se program odvija na srpskom i hrvatskom jeziku.

– Cilj projekta je bio da se odgojitelji obrazuju u oblasti dramske umjetnosti kroz uvide u različite vrste dramskog stvaralaštva za djecu, dramskih tehnika i metoda i da uz podršku mentora umjetnika obrade tekstove iz srpske književnosti za djecu po svom izboru i interpretiraju ih u kratkim video radovima kao finalnu izvedbu – kazala je umjetnička voditeljica projekta i mentorica, akademska glumica Svetlana Patafta.

– Završni video radovi namijenjeni su djeci različitog predškolskog uzrasta. Kao edukativni materijal mogu ih koristiti i odgojitelji drugih vrtića za obradu određenih tema i upoznavanju s opusom pjesnika i pisaca srpske književnosti za djecu,

Ovaj projekat je nastavak razvijanja platforme Teatra Puna kuća i dječjih vrtića u Hrvatskoj s namjerom unapređenja bolje komunikacije između umjetničkog i obrazovnog sektora, boljeg razumijevanja međusobnih potreba i interesa i naglaska na važnosti međusobne saradnje u procesu osmišljavanja i realizacije umjetničkog programa namijenjenog djeci od najranijeg uzrasta.

Među pjesnicima koji se obrađuju su Desanka Maksimović, Jova Jovanović Zmaj, Branko Ćopić i Milan Mišić.

Snimatelj i montažer videa je Marin Bukvić. Predstavljamo vam svih 5 videa koji se nalaze na YouTube kanalu Teatra Puna kuća koje možete pogledati u nastavku: