Prijava štete na Baniji

Sve volontere i volonterke koji se nalaze na terenu molimo da pri obilasku prijave štetu nastalu tokom potresa. Call centar za prijavu štete: 0800 2021 Formular “Prijava za pregled građevina …