Aneta Vladimirov: Zadnji dan

“Dan prije Božića zovu Badnji, a dan potresa zadnji”. Tako je nekako promrmljala neobično mirna starica dok smo bez kondicije usporavali na putu prema petrinjskom groblju. Nekoliko je Banijaca pripremalo …