Srpsko narodno vijeće u petak popodne, 5. februara 2021. predalo je kontejner Odjelu pulmologije, palijative i dugotrajnog liječenja Nove bolnice u Petrinji, koji će služiti za dijagnostičku obradu pacijenata.

To je ujedno i jubilarni stoti kontejner kojeg je SNV u sklopu akcije “Banija je naša kuća” donirao području pogođenom potresom, a Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a naglasio je kako je ovo jedina bolnica za plućne bolesti u Sisačko-moslovačkoj županiji pa je od osobite važnosti pomoći joj u radu kako pacijenti ne bi morali putovati u okolne županije i duže čekati na dijagnostiku i liječenje.

Podsjetimo, veći dio Odjela za plućne bolesti funkcionira u prostoru bivšeg restorana bolnice, a općine Vojnić i Krnjak stavili su ga u funkciju sredinom januara, u samo nekoliko dana rada na preuređenju i adaptaciji prostora.

Doktorica Gordana Stjepanović, voditeljica petrinjskog Odjela za pulomologiju i produljeno liječenje s palijativnom skrbi rekla je da osoblje bolnice nakon potresa nije sjedilo skštenih ruku, već su uz pomoć donacija već 18. januara ponovno krenuli s radom, a otad je dijagnostički obrađeno 126 pacijenata. Odjel ima kapacitet za 14 hospitalizacija, a donacija SNV-a uvelike će olakšati i ubrzati rad pulmološke ambulante s obzirom da će dijagnostički centar dobiti vlastiti prostor.

SNV je tokom postpotresnog perioda na područje razrušene Banije, a u suradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i brojnim donatorima iz Hrvatske, Srbije i BiH, dostavio stotinu kontejnera za privremeno stambeno zbrinjavanje stanovništa. Također, dopremljene su velike količine građevinskog materijala, humanitarne pomoći u hrani, odjeći i higijenskim potrepštinama, a posebni timovi su aktivirani na pružanju psihosocijalne pomoći.