U Hrvatskoj su uložena velika sredstva u obnovu, doneseni su programi, omogućene potpore, no sve te mjere nisu dale dovoljno dobre rezultate. Naime, iako je ukupno obnovljeno gotovo 150.000 kuća svih kategorija oštećenja, tek je njih 30.000 obnovljeno Srbima. Budući da su se sredstva ulagala gotovo isključivo u obnovu stambenih objekata, područja pogođena ratom (odnosno, Područja od posebne državne skrbi – PPDS), nekad naseljena većinom Srbima, danas su demografski opustošena, bez privrednih aktivnosti i nedostaje im svaka vrsta infrastrukture – od struje i vode do javnih ustanova.

Posljednjih godina ovoj se problematici posvećuje sve manje pažnje. Osim ekonomske krize i liberalističkog pristupa razvoju, uzrok zastoja obnove krije se i u nezainteresiranosti domaće i međunarodne politike za taj problem. Stagnacija razvoja ratom pogođenih krajeva posebno je vidljiva nakon zatvaranja pregovaračkih poglavlja i ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.

Prema procjenama međunarodnih organizacija, u Hrvatskoj je tokom i neposredno nakon rata oduzeto oko 30.000 stanova u kojima su većinom živjeli Srbi. Uz prisilne deložacije, stanovi su oduzimani i sudskim putem, pri čemu je izbjeglim bivšim nositeljima stanarskog prava ono u velikoj mjeri ukinuto donošenjem presuda u odsutnosti i bez njihova znanja.

Za razliku od drugih država bivše SFRJ, u Hrvatskoj stanarsko pravo nije priznato kao oblik vlasništva. Vlada Republike Hrvatske je zbog toga 2008. godine, pod međunarodnim pritiskom, usvojila institut 'stambenog zbrinjavanja' za više kategorija stanovništva, među kojima i za izbjegle Srbe koji se žele vratiti u Hrvatsku. Stambeno zbrinjavanje je moguće ostvariti na području od posebne državne skrbi, a njegovo korištenje omogućeno je i povratnicima koji su prije rata živjeli u stanovima u društvenom vlasništvu na područjima izvan PPDS-a.

Stambeno zbrinjavanje ima niz nepogodnih elemenata: procedura je dugotrajna i kompleksna, redovito se dobivaju stanovi znatno manji od prijašnjih, otkup je moguć tek teoretski, a neki od uvjeta ili metoda dodjeljivanja su doslovno diskriminacijski u odnosu na Srbe (omogućeno im je apliciranje tek 2003., druge kategorije su imale prednosti pri dobivanju stana i mogućnost da ga dobiju bespovratno). Zaključno s 2014. godinom, ukupno je podneseno 5027 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Tokom iste godine u prvom stupnju su riješena 652 zahtjeva, što predstavlja tek oko 13 posto od ukupnog broja. Povratak usporava i činjenica da su izdana i 504 negativna rješenja te da je samo 148 bivših nositelja stanarskog prava uspjelo ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. Najveći zaostatak u rješavanju zahtjeva bilježe povratnička područja: Šibensko-kninska županija broji 666 neriješena zahtjeva, Grad Zagreb 661, Zadarska županija 559, Karlovačka županija 448, Splitsko-dalmatinska županija 329, a Osječko-baranjska 316.

Suočeni s posljedicama rata, mnogi Srbi povratnici nisu bili u mogućnosti ostvariti svoja imovinska prava, provesti ostavinske rasprave, upisati se u vlasništvo te uskladiti zemljišnoknjižno i katastarsko stanje. Zbog toga je njihova imovina i dalje izložena uzurpaciji i devastaciji, a još se uvijek vode i sudski postupci u koje su povratnici upleteni bez svoje volje.

Pravni odjel SNV-a programom besplatne pravne pomoći nastoji pomoći svima onima koji još nisu ostvarili pravo na obnovu i onima čije kuće zbog administrativnih prepreka, nedostatka materijalnih sredstava i drugih razloga još nisu obnovljene. U suradnji s drugim nevladinim organizacijama i institucijama, SNV također sudjeluje u procesu zagovaranja izmjene pojedinih zakona i praksi. Tako se, primjerice, zalažemo za izmjenu Zakon o obnovi i Zakona o odgovornosti države za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija koje su poduzele vojne i redarstvene snage RH kako bi svi oni koji su u ratnim događanjima ostali bez svoje imovine mogli ostvariti pravno na obnovu ili naknadu štete. U suradnji s Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije također nastojimo pokrenuti projekte koji se odnose na sređivanje zemljišnoknjižnog stanja.

  • Obnova

Zakon o obnovi (NN, 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN, 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13)

  • Stambeno zbrinjavanje na PPDS-u

Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN, 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14)

Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (NN, 19/11, 56/11, 3/13)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN, 1/14)

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (NN, 133/13)

  • Stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a

Zaključak o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (NN, 100/03, 179/04 i 79/05)

Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava Na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN, 63/08)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN, 29/11, 139/11)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, 144/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (NN, 42/13)

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (NN, 133/13)

  • Mirovinski sustav

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, 157/13)

Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (NN, 96/93)

Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN, 79/07 i 114/11)

Zakon o konvalidaciji (NN, 104/97)

Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja (NN, 53/08)