Srpsko narodno vijeće od osnivanja kontinuirano radi na razvoju povratničkih i nerazvijenih sredina. Pored realizacije projekata usmjerenih na stvaranje preduvjeta za povratak, obnovu i izgradnju stambenih jedinica te sanaciju i izgradnju nužne infrastrukture, djelovanje smo proširili na razvoj i ekonomsku održivost područja na kojima živi srpska zajednica (s naglaskom na Područja od posebne državne skrbi - PPDS).

Uz devastiranu infrastrukturu (ceste, vodovodi, kanalizacija), povratničke sredine karakterizira i nedostatak stručnih kadrova, nedovoljno poznavanje uloge ključnih institucija za poticanje i razvoj poljoprivrednih i gospodarskih djelatnosti te nedostatak sredstava za razvoj postojećih ili novih programa.

Iz navedenih razloga pokrenuli smo Centar za razvoj i investicije (CRI), čiji se rad temelji na poticanju i razvoju socijalno-gospodarske sigurnosti Srba u Hrvatskoj. Djelovanje Centra usmjereno je na informiranje zajednice o aktualnostima iz područja poljoprivrede i gospodarstva, organiziranje edukacija te pružanje pomoći i savjetovanje fizičkih i pravnih osoba o mogućnostima ostvarivanja poticaja, izbora dobavljača, plasmana robe i usluga te korištenja kreditnih programa.

Budući da se osnivanje zadruga pokazalo kao najbrži i najprihvatljiviji model za poticanje zapošljavanja i revitalizaciju povratničkih sredina, CRI kontinuirano radi na njihovom promoviranju i osnivanju. Centar je tako u razdoblju od dvije godine sudjelovao u pripremi i izradi dokumentacije za osnivanje 60 zadruga, uz pružanje savjetodavne podrške prilikom osiguravanja sredstava iz raspoloživih izvora sufinanciranja. Istovremeno, kontinuirano potičemo i osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) kao jednog od preduvjeta za efikasniji rad u poljoprivredi. Zbog daljnjeg poticanja razvojnih aktivnosti, sudjelovali smo u uspostavi lanca sušara voća i povrća na području Like i Dalmacije.

CRI u suradnji s partnerima, kao što su Fond za izbegla, prognana i raseljena lica AP Vojvodine i Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, redovno posreduje i pri raspodjeli donacija povratnicima. Riječ je o paketima pomoći; sjemenju i sadnicama, poljoprivrednoj mehanizaciji, alatu za javne radove i sl.

Uz organizaciju edukacija kojima je poljoprivrednicima omogućeno stjecanje znanja o najnovijim trendovima i dostignućima iz područja stočarstva i ratarstva, sudjelovali smo i u provođenju stručnih radionica koje su učesnicima omogućile da se upoznaju s metodologijom izrade i financiranja projekata te promjenama u sustavu poticaja.

Kako bi se osigurala dodatna pomoć jedinicama lokalne samouprave, aktivnosti CRI-ja usmjerene su i na intenzivniju suradnju s relevantnim državnim institucijama i javnim poduzećima u Hrvatskoj i regiji. Istovremeno, pojačana je i suradnja sa zastupnicima Hrvatskog sabora na praćenju donošenja zakona vezanih za regionalni razvoj, razvoj gospodarstva te predlaganje odgovarajućih dopuna važnih za povratničke i nerazvijene krajeve. Posebna pažnja posvećena je ostvarivanju kontakata i pronalaženju donatora izvan Evropske unije za (su)financiranje razvojnih projekata u jedinicama lokalne samouprave.

S ciljem ostvarivanja što bolje suradnje s općinama na područjima od posebne državne skrbi, pokrenuli smo dva regionalna ureda u gradovima u čijoj okolici živi veći broj Srba - u Vukovaru i Kninu.