Srpsko narodno vijeće od osnivanja kontinuirano radi na razvoju povratničkih i nerazvijenih sredina. Pored realizacije projekata usmjerenih na stvaranje preduvjeta za povratak, obnovu i izgradnju stambenih jedinica te sanaciju i izgradnju nužne infrastrukture, djelovanje smo proširili na razvoj i ekonomsku održivost područja na kojima živi srpska zajednica (s naglaskom na Područja od posebne državne skrbi - PPDS).

Uz devastiranu infrastrukturu (ceste, vodovodi, kanalizacija), povratničke sredine karakterizira i nedostatak stručnih kadrova, nedovoljno poznavanje uloge ključnih institucija za poticanje i razvoj poljoprivrednih i gospodarskih djelatnosti te nedostatak sredstava za razvoj postojećih ili novih programa.

Centar djeluje kako bi potakao ekonomski razvoj i stvaranje poduzetničke klime te promovirao potencijal jedinica lokalne samouprave u povratničkim sredinama i u drugim sredinama gdje žive Srbi.

CRI djeluje kroz četiri ureda - središnji se ured nalazi u Zagrebu, a područni uredi u Vukovaru, Karlovcu i Kninu. Njihovim su djelovanjem obuhvaćena područja istočne Slavonije, središnje Hrvatske te Like i Dalmacije. CRI želi povećati prisutnost i učinkovitost na terenu te stvoriti temelje za ujednačeni regionalni razvoj većine ratom pogođenih područja kroz: informiranje o aktualnostima/trendovima i novostima iz područja poljoprivrede i ekonomije;  savjetodavne usluge fizičkim i pravnim osobama o načinima ostvarivanja poticaja, osiguranja plasmana robe/usluga, načinima zadovoljenja uvjeta nabave/prodaje, najbolje iskorištavanje i odabir kreditnih programa i dr.; savjetodavne usluge fizičkim i pravnim osobama oko natječaja u području gospodarstva, razvoja poljoprivrede, turizma i mikro poduzetništva; organiziranje stručnih i informativnih radionica i okruglih stolova o temama od interesa za pojedine grupe korisnika; izrada poslovnih planova za projekte manje vrijednosti i investicijskih elaborata, savjetovanje oko projektnih prijedloga, savjetovanje oko postupaka javne nabave; povezivanje i ostvarivanje kontakata s nadležnim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; umrežavanje i stvaranje partnerstva na projektima i s institucijama koje mogu doprinijeti održivom razvoju povratničkih i drugih sredina; umrežavanje s organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini za rad na zajedničkim ciljevima; stvaranje pozitivnog ozračja za poticanje poduzetništva u poljoprivredi te poticanje mladih na aktivnije sudjelovanje u poljoprivredi; suradnja s razvojnim agencijama županija, gradova i općina u poticanju projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje; identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa; privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija; organizacija seminara, poslovnih savjetovanja, prezentacija i sajmova; sudjelovanje u specijaliziranim programima izobrazbe radi stjecanja dodatnih znanja i vještina u područjima djelovanja Vijeća; poticanje razvoja volonterskih programa i projekata; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Vijeća.

CRI u suradnji s partnerima, kao što su Fond za izbegla, prognana i raseljena lica AP Vojvodine i Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, redovno posreduje i pri raspodjeli donacija povratnicima. Riječ je o paketima pomoći; sjemenju i sadnicama, poljoprivrednoj mehanizaciji, alatu za javne radove i sl.

Djelujemo na području cijele Republike Hrvatske kroz 4 dislocirana ureda: Knin, Karlovac, Slatina i Vukovar. Kontakt podatke ureda možete pronaći na našoj stranici pod rubrikom "Kontakti".