- 'Da je SPOGovac biti lako SPOGovac bi bio svako' (Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.)

Srpsko narodno vijeće, potaknuto višegodišnjim događajima vezanim za međuvršnjačko nasilje nad učenicima srpske nacionalnosti koji pohađaju Srpsku pravoslavnu opću gimnaziju „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu, odlučilo je zajedno sa školom izraditi i implementirati projekt 'Da je SPOGovac biti lako SPOGovac bi bio svako'. Ukupna vrijednost projekta je 22.000,00 kuna, a predviđeni vremenski početak i završetak provedbe projeta je od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Srpska pravoslavna opća gimnazija „Kantakuzina Katarina Branković“ je moderna, renomirana zagrebačka gimnazija, sa suvremenim nastavnim programom koji je u skladu sa srednjoškolskim obrazovanjem propisanim u Republici Hrvatskoj. Škola je utemeljena 2005. godine pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve, mitropolije zagrebačko-ljubljanske i školuje djecu koja nisu isključivo pripadnici srpske nacionalne manjine.

Učenici Srpske pravoslavne opće gimnazije, u svojoj svakodnevici na putu ka školi i iz škole, a često i u gradskom prijevozu, doživljavaju verbalno i fizičko nasilje od strane njihovih vršnjaka a koje je uvjetovano nacionalnom i vjerskom pripadnošću i to, najčešće od strane učenika škole koja se nalazi preko puta gimnazije. Zabrinjavajuća činjenica je da učenici koji su žrtve ovakve vrste nasilja uglavnom šute (najčešće iz straha), te neugodne situacije zadržavaju za sebe, ne dijele ih s okolinom, dok samo pojedini malo hrabriji se  usude to iskustvo podijeliti sa svojim profesorima. Stručno osoblje i profesori koje rade u ovoj gimnaziji i sami su svjedoci teških uvreda koje učenici trpe, te naglašavaju da su upravo te scene odraz društva i aktualne situacije u zemlji.

Cilj projekta je ojačati kapacitete profesora, stručnog školskog osoblja i učenika Srpske pravoslavne opće gimnazije “Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu, u području zaštite ljudskih prava a posebice prava nacionalnih manjina te ih dodatno educirati o načinima prevencije međuvršnjačkog nasilja, te kako postupati u slučajevima pretrpljenog nasilja.

Projekt će doprinijeti:

 • Jačanju znanja i vještina profesora i učenika u području zaštite ljudskih prava
 • Jačanje kapaciteta i vještina u savladavanju metoda prevencije nasilja među učenicima
 • Podizanju svijesti učenika i profesora o problemu međuvršnjačkog nasilja, uvjetovanog nacionalnom pripadnošću
 • Podizanju svijesti javnosti u cijeloj Republici Hrvatskoj o važnosti prevencije nasilja među mladima uvjetovanog nacionalnom, vjerskom ili bilo kakvom drugom pripadnošću
 • Poticanju razumijevanja i poštivanja etničkih, kulturnih i svih drugih  razlika kao društvenog bogatstva
 • Poticanju smanjenja stope međuvršnjačkog nasilja

Korisnici projekta:

 • Profesori i stručno školsko osoblje Srpske pravoslavne opće gimnazije „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu, koji će kroz ovaj projekt dobiti dodatno, izvaninstitucionalno obrazovanje i vještine, te  usavršiti pedagoška znanja ali i znanja o pravima i slobodama nacionalnih manjina te kako ta znanja primijeniti u praksi radi očuvanja vlastite kulture, jezika, vjere, tradicije i običaja.
 • Učenici koji pohađaju Srpsku pravoslavnu opću gimnaziju „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu, će kroz organizirane radionice, točnije kroz psihoterapijsku metodu – psihodramu, dobiti mogućnost suočavanja s problemom nasilja kojem su izloženi a koje je uvjetovano nacionalnom pripadnošću, te kako pozitivno i učinkovito mogu prevladati posljedice nasilja, a pritom sačuvati svoje  dostojanstvo, kao i svoj identitet, i shodno tome slobodno razvijati svoj jezik, vjeru i kulturu.
 • Profesori i stručno školsko osoblje drugih škola u Zagrebu i Republici Hrvatskoj koji će o projektu i njegovoj provedbi biti informirani na društvenim mrežama i web stranici nositelja projekta, kao i na web stranici škole partnera.
 • Udruge i građanske inicijative, prvenstveno udruge koje se bave pitanjima prava nacionalnih manjina, ali i mladima.
 • Obitelji učenika kao i šira javnost koja je na bilo koji način zainteresirana za ovu temu.

SPOG priručnik 

****

Prošli projekti: 'Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava' (EU IPA 2012)

Srpsko narodno vijeće (SNV) Zagreb u suradnji s partnerima, udrugama Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb od novembra 2015. do aprila 2017. provodio je projekt 'Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava'. Projekt se odvijao na području Sisačko-moslovačke i Šibensko-kninske županije.

Projekt vrijedan 159 342,35 eura, financiran je sredstvima iz EU Programa IPA 2012 - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Troškovi provedbe projekta sufinancirani su u iznosu od 149.988,95 eura, od čega su 90% sredstva EU, a preostalih 10% sredstava je osigurao sufinanciranjem Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta je povećati kapacitete vijeća nacionalnih manjina za nadzor i jačanje primjene ljudskih prava manjinskih skupina i na taj način ojačati utjecaj lokalnih manjinskih vijeća u procesu provedbe nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti. Cilj je projekta poticati i jačati suradnju i dijalog između manjinskih predstavnika i predstavnika lokalnih/područnih vlasti radi učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.