Iz godine u godinu Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba organizira Azbuku kroz igru, kreativnu radionicu učenja azbuke za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Radionica se odvija kroz rad s dvije grupe: djeca predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina i školskog od 7 do 12 godina. Druženje u savladavanju ćiriličnog pisma se u najvećoj mjeri naslanja za likovnu i muzičku umjetnost, književnost i film, dok završni dio sadrži kreativne igre. Krajnji cilj Azbuke kroz igru je potpuno ovladavanje ćiriličnim pismom kroz čitanje i pisanje. Na kraju školske godine djeca svoja postignuća prezentiraju kroz završnu priredbu ili izložbu. Radionice se održavaju u dvorani Centralne biblioteke Srba u Hrvatskoj (Prosvjeta, Preradovićeva 18, Zagreb) i otvorene su za svu djecu, bez obzira za nacionalu pripadnost.

U suradnji sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba održava Ljetnu školu srpskog jezika i kulture Sava Mrkalj, čiji je program licenciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tokom sedam dana boravka na moru u nekom od dječjih odmarališta, djeca pohađaju nastavu srpskog jezika i kulture, geografije, historije, likovne i muzičke kulture. Nastavne aktivnosti su dopunjene raznim radionicama i sekcijama: kaligrafija, folklor, dramska sekcija, radionica kaligrafije i radionica prve pomoći. Vrijeme provedeno uz more posebno je korisno za djecu neplivače koja imaju priliku ne samo da proplivaju, nego i da savladaju osnovne plivačke tehnike. Cilj ljetne škole je da kod učenika pobudi dodatni interes za ćirilično pismo i kulturu srpskog naroda, da doprinese očuvanju i razvoju nacionalnog identiteta mladih. Ljetna škola srpskog jezika i kulture održava se tokom mjeseca jula i namijenjena je učenicima osnovne škole.

U suradnji sa Srpskim pedagoškim i metodološkim centrom iz Budimpešte, organiziramo i odlazak djece i mladih na ljetni jezični kamp Vuk Karadžić u mjestu Balatonfenjveš u Mađarskoj. Riječ je o međunarodnom kampu namijenjenom učenicima od prvog razreda osnovne škole do drugog razreda srednje škole (uzrast od 6 do 16 godina), u kojem se kroz druženje i rad po sekcijama (dramska, likovna, muzička itd.) savladava srpski jezik i ćirilično pismo. Djeca sedam dana borave u odmaralištu na obali jezera Balaton, koristeći i prednosti lokacije za plivanje, odmor i sportske aktivnosti. Svako ljeto u Mađarsku otputuje najmanje deset učenika iz Zagreba kojima je boravak u kampu koristan ne samo zbog ovladavanja ćiriličnim pismom, nego i zbog formiranja prijateljstava sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja.