Zbog nedostatka programa kroz koje bi se istodobno mogli obrazovati aktivisti te osnaživati srpske institucije i organizacije u kojima oni djeluju, Srpsko narodno vijeće je 2008. godine pokrenulo Političku akademiju. Riječ je o programu dodatnog obrazovanja za mlađe pripadnike srpske zajednice, kako bi ih se motiviralo i pripremilo na sudjelovanje u svim procesima (sudjelovanje u odlučivanju, pregovaranje, predstavljanje, i sl.) na razinama lokalnih i regionalnih samouprava, te na taj način potaknuo razvoj lokalnih sredina. Naš program također je namijenjen i onim pojedincima koji žele djelovati u široj javnosti – akademskoj, medijskoj i općedruštvenoj – kako bi istraživali, promovirali i podizali svijest o postojanju tema od posebnog interesa za srpsku zajednicu. Poseban naglasak stavljen je na mlade budući da se nakon rata značajno izmijenila demografska slika srpske zajednice, koju danas dominantno čine pripadnici srednje i starije generacije. Ta činjenica odrazila se i na srpske organizacije pa je jedan od ciljeva Političke akademije omogućiti njihovo postepeno generacijsko pomlađivanje.

Program Političke akademije tematski je koncipiran tako da pokriva različita područja, a kao predavači su relevantni stručnjaci iz regije. Program obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

  • Politički i pravni položaj Srba u Hrvatskoj
  • Identitet i povijest Srba u Hrvatskoj
  • Izbori, predstavljanje i djelovanje u institucijama
  • Djelovanje unutar zajednice
  • Srbi i evropske institucije

Naš edukacijski program također obuhvaća rasprave te radionice kroz koje nastojimo potaknuti kritičko razmišljanje i osigurati socijalnu komponentu koja je nužna za aktivno sudjelovanje u javnom životu. Politička akademija SNV-a osmišljena je i kao mjesto na kojem se polaznici iz različitih dijelova Hrvatske i regija mogu upoznati i umrežiti. S obzirom na uspješnost dosadašnjeg programa, u suradnji s kolegama iz Novog Sada (Novosadska novinarska škola) pokrenut je program Regionalne akademije pod nazivom Minority integration network (MINTEGNET). Od 2015. godine naš se model primjenjuje i na tu akademiju, namijenjenu prije svega obrazovanju i stručnom osposobljavanju predstavnika manjinskih zajednica s područja nekadašnje Jugoslavije. U ovom slučaju su to predstavnici hrvatske manjine iz Srbije (Vojvodine) i Srba iz Hrvatske.

U program Političke akademije uključeni su i postojeći predstavnici Srba u tijelima izvršne vlasti na lokalnim i regionalnim razinama. Sudjelovanjem u naprednim edukativnim programima, manjinskim se predstavnicima tako pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja i usavršavanja.

Od njenog osnutka, Akademiju SNV-a pohađalo je pet generacija polaznika. U sklopu programa je dosada educirano više od 60 polaznika. Neki od njih su aktivni u političkom životu na svim razinama regionalnih i lokalnih samouprava – od županija i općina do županijskih, općinskih i gradskih vijeća srpske nacionalne manjine.