Društveno-politička aktualnost osnovni je kriterij u osmišljavanju i odabiru naših izdavačkih projekata. To se naročito odnosi na procese suočavanja s recentnom prošlošću i posljedicama rata 1991.-1995. te sa sustavnim zaboravljanjem i nerijetkim poricanjem genocida i holokausta u Drugom svjetskom ratu. Knjige Petrova gora Đure Zatezala, Korak do smrti Petra Drakulića te znanstvena djela o zločinu u glinskoj pravoslavnoj crkvi i organiziranom iseljavanju Srba iz NDH 1941. godine, svrstavaju se u red malobrojnih pokušaja suvremene publicističko-znanstvene literature koja se bavi tim historijskim razdobljem na prostorima tzv. NDH.

Jedan od do sada najvećih izdavačkih pothvata u proučavanju uništavanja materijalne kulture u posljednjem ratu jest Knjigocid – o uništavanju knjiga u Hrvatskoj 1990-tih autora Ante Lešaje. Ovo djelo prezentira dvadesetogodišnje istraživanje fenomena uništavanja knjiga u Hrvatskoj uz koje se vežu epiteti 'srpstva' i 'jugoslavenstva'. Na istom tragu je i publikacija Aleksandra Zec Tamare Opačić, koja prateći istoimenu predstavu redatelja Olivera Frljića daje pregled sudske i novinarske arhive koja se odnosi na sudbinu zagrebačke obitelji Zec.

Istovremeno, izdavaštvo pruža mogućnost predstavljanja povijesnog, ali i suvremenog doprinosa srpske zajednice i njezinih najistaknutijih članova i članica na polju hrvatske, srpske, evropske pa i svjetske umjetnosti, znanosti, politike i gospodarstva. Pitanje takve vrste doprinosa kroz biografski pristup tematizirano je u publikaciji Znameniti Srbi u Hrvatskoj, a pitanje kulturne baštine predstavljeno je kroz nekoliko naslova o kulturno-historijskim spomenicima autora Filipa Škiljana, koji je pobrojao i opisao kulturnu baštinu hrvatskih regija, tradicionalno nastanjivanih Srbima. U pripremi je i katalog muzejskih jedinica Fundus Dvora Jankovića autora Milorada Savića, koji će na primjeru višestoljetne baštine Kule Stojana Jankovića prezentirati srpsku kulturu u Hrvatskoj kao nedjeljivu od ukupnog kulturnog dobra.

Srpsko narodno vijeće je i za 2015. godinu pripremilo tematski kalendar koji donosi odabir ponajboljih i najvažnijih djela skulptora Vojina Bakića. Objavljena je i knjiga Filipa Škiljana Prisilna, organizirana iseljavanja Srba iz NDH. Radi se o prvoj naučnoj knjizi u Hrvatskoj koja, prije svega, empirijski tematizuje nedovoljno istražene procese iseljavanja Srba iz Hrvatske 1941. godine te njihove daljnje sudbine i reakcije njihovih susjeda. Knjiga je ocijenjena kao nezaobilazna bibliografska jedinica za buduće istraživače.

Vijeće je objavilo i skup eseja i radova Saše Blagusa Građanin Blagus. Ova je knjiga u prvom redu hommage građanskoj hrabrosti koju je njezin autor iskazivao u posve različitim životnim i društvenim situacijama, rizikujući tako svoj posao i vlastitu egzistencijanu izvjesnost. Krajem 2015. godine objavljen je naslov Žumberački uskoci – unijaćenje i odnarođivanje autora Dragana Vukšića. Radi se o neznanstvenom, ali iznimno bogatom i čitkom, pogledu na proces mijenjanja položaja Srba u ovoj posve specifičnoj hrvatskoj regiji. Amatersko, ali izuzetno upućeno promišljanje o istoriji svog naroda i zavičaja je naposljetku i svojevrsni znanstveni izvor.

U našu redovitu izdavačku djelatnost ubrajaju se i kalendari koji u prvom redu vizualnim elementima tematiziraju povijesna događanja, ličnosti ili pak neke od najvažnijih društvenih specifičnosti Srba u Hrvatskoj.

Biblioteka