Niti dvije decenije nakon rata, povijesno naslijeđe i baština Srba u Hrvatskoj još uvijek nisu muzejski prezentirane unutar glavnih hrvatskih muzejskih institucija. Za razliku od predratnog perioda, kada je baština bila dostupna u Muzeju Srba i Muzeju revolucije, ona je danas tek jednim dijelom izložena u specifičnim muzejskim ustanovama, poput Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu ili kroz muzejsku djelatnost pojedinih pravoslavnih manastira. Nakon posljednjeg rata i dvodecenijskog revizionizma i negacije, kako stradanja Srba u ratovima na ovdašnjim prostorima, tako i srpskog doprinosa hrvatskoj znanosti, gospodarstvu, politici i umjetnosti, iskristalizirala se potreba za pokretanjem potrage za gradivom iz povijesti Srba u Hrvatskoj od njihova doseljenja do današnjih dana. S tim ciljem je SNV u suradnji s SKD-om Prosvjeta 2006. osnovao Arhiv Srba u Hrvatskoj.

U arhivu se prikuplja, čuva, stručno obrađuje i izdaje na korištenje registrirano arhivsko gradivo, odnosno, dokumenti, audiovizualni i digitalni zapisi te fotografije od posebnog značenja za kulturno-povijesnu baštinu Srba u Hrvatskoj. Budući da je velik broj dokumenata srpske zajednice u Hrvatskoj nestao ili je uništen, prikupljanjem i klasifikacijom građe sprječava se mogućnost daljnje devastacije.

Početkom 2008. arhiv je licenciran od strane Hrvatskog državnog arhiva u kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva. U svom dosadašnjem radu arhiv je u najvećoj mjeri bio usmjeren na poslove standardiziranog prikupljanja građe. Tako je prikupljena originalna arhivska građa većine srpskih institucija i organizacija – SNV-a, SKD-a Prosvjeta, Srpskog demokratskog foruma i Srpske pravoslavne crkve. Osim toga, preuzeta je i obilna starija arhivska građa pohranjena u državnim institucijama. Arhiv raspolaže i velikom bazom fotografija, knjižničnim fondom te bazom novinske građe.

Identificiranje izvora građe, njeno prikupljanje i klasificiranje podrazumijevaju i daljnju obradu, valoriziranje te prezentiranje s izrađenim inventarom i obavijesnim pomagalima. U svrhu prikupljanja podataka koristi se i metoda intervjua, posebice kada su u pitanju relevantni svjedoci vremena ili prikupljanje obiteljskih narativa.

Unatoč nedostatnosti pojedinih resursa, Arhiv Srba u Hrvatskoj ostvario je konstruktivnu suradnju s Državnim arhivom u Zagrebu u vidu razmjene iskustava i zajedničkog postavljanja Arhiva Srba na ARHINET-u. Riječ je o mrežnom informacijskom sustavu za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom. Namijenjen je arhivima i drugim institucijama koje posjeduju arhivsku građu, poput muzeja i knjižnica, te ustanovama, upravnim tijelima i poduzećima koja prikupljaju arhivsko gradivo.

U arhivu se isto tako postavljaju temelji za istraživački rad. Cilj je da arhivski istraživači u svome znanstvenom radu koriste i time prezentiraju građu, ali i da svi zainteresirani korisnici za svoje potrebe pronađu većinu informacija i materijala na jednom mjestu.

Među najznačajnije donacijama spada dio arhivske građe Vojina Bakića, Dane Mirića, Adama Dupala, Jovana Mirića, generala Dragana Pajića i dr. U arhivu se čuva i arhivska građa Diane Budisavljević.

Arhiv ima zadatak da doniranu građu ili građu koje je osigurao vlastitim sredstvima preuzme, zatim evidentira i obradi prema propisanim klasifikacijama i popiše, te je smjesti s obzirom na drugu popisanu građu i zaštiti. Nakon ovog procesa, građa je dostupna na uvid korisnicima i istraživačima.

Želimo poticati sve, a pogotovo mlade koji bi htjeli istraživati da postanu korisnici Arhiva Srba i da možda napišu neki rad kao rezultat svog istraživanja. Bitno nam je popularizirati ovdje prisutnu građu. Smatramo da je i jedan od načina popularizacije arhivske građe njeno otvaranje javnosti putem predavanja, okruglih stolova, predstavljanja dobivenih donacija itd.

Putem računalne baze podataka omogućili smo našim korisnicima pretraživanje dosad prikupljenog, obrađenog i popisanog gradiva. Nakon višemjesečnog rada na popisivanju knjiga i detaljnom sređivanju bibliotečnog fonda, pri čemu smo prešli i brojku od 1500 upisanih knjiga, ovim putem našim korisnicima omogućujemo kataloško pretraživanje. Našu bazu možete pretražiti na sljedećem linku.