Problemi s kojima se suočavaju Srbi u Hrvatskoj dominantno su proizašli iz prethodnog rata. Budući da ni 20 godina nakon ratnih zbivanja oni još nisu riješeni, rad SNV-a je, uz promociju srpske kulture i identiteta, fokusiran na borbu za građanska, ljudska i nacionalna prava srpske zajednice u Hrvatskoj. Dio rada usmjeren je i na zagovaračke procese pred relevantnim međunarodnim i državnim institucijama. Zbog specifičnosti i obima posla kojim se bavimo, naše djelovanje dijeli se u nekoliko tematskih područja.

Kao samouprava Srba u Hrvatskoj, SNV aktivno sudjeluje u procesu ubrzanja povratka i reintegracije Srba u hrvatsko društvo. Zbog toga smo uz financijsku pomoć UNHCR-a osnovali pravnu mrežu kojom pružamo besplatnu pravnu pomoć. Aktivnosti se provode funkcioniranjem mreže pravnih ureda u Rijeci, Puli, Karlovcu i Daruvaru. Na taj način osiguravamo direktnu komunikaciju s korisnicima, što pridonosi ubrzanom rješavanju njihovih problema. Naši im pravnici pomažu u rješavanju pravnih pitanja koja se tiču stambenog zbrinjavanja, statusnih prava, ostvarivanja prava na mirovine, zdravstveno osiguranje, socijalnu skrb i konvalidaciju radnog staža. U suradnji s drugim organizacijama civilnog društva bavimo se i problematikom nestalih osoba, ratnim zločinima i diskriminacijom po nacionalnoj osnovi.

SNV od osnivanja kontinuirano radi i na razvoju povratničkih i nerazvijenih sredina. Pored realizacije konkretnih projekata, kao što je, primjerice, osnaživanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava putem osnivanja zadruga, naš Centar za razvoj se pred relevantnim institucijama angažira na stvaranju kvalitetnijih zakonskih osnova i osiguravanju sredstava za obnovu i izgradnju.

S ciljem edukacije aktivista te osnaživanja srpskih institucija i organizacija u kojima djeluju, 2008. godine pokrenuli smo Političku akademiju. Riječ je o programu dodatnog obrazovanja za mlađe pripadnike srpske zajednice kojim želimo potaknuti razvoj lokalnih sredina, a njih motivirati i pripremiti na sudjelovanje u političkim procesima. Provodimo i edukativne aktivnosti namijenjene djeci predškolskog i školskog uzrasta te mladima srednjoškolskog uzrasta. Pored Azbuke kroz igru, kreativne radionice učenja azbuke, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba sudjeluje u održavanju Ljetne škole srpskog jezika i kulture Sava Mrkalj, te u organizaciji odlaska djece i mladih na ljetni jezični kamp Vuk Karadžić.

Unatoč formalno zajamčenim pravima, Srbi u Hrvatskoj se još uvijek susreću i s brojnim problemima u pitanju ostvarivanja prava na obrazovanje. Zbog toga smo uspostavili suradnju s predstavnicima vlasti, civilnog sektora i onima koji u praksi nailaze na prepreke – roditeljima, djecom i zaposlenima u školstvu.

SNV je preuzeo i sustavnu brigu o obilježavanju godišnjica i održavanju mjesta sjećanja na kojima se odaje počast i pijetet žrtvama stradalima u Drugom svjetskom ratu. Također, u suradnji sa županijskim, gradskim ili općinskim vijećima, svake se godine obilježava stradanje i egzodus Srba u posljednjem ratu.

Iako je zaštita i obnova spomeničkog naslijeđa jedan od ključnih elemenata potrebnih za reafirmiranje suvremenog srpskog kulturnog identiteta u Hrvatskoj, dosadašnje institucionalne prakse, s rijetkim izuzecima, nisu razvile mehanizme njegove zaštite. Stoga radimo i na identificiranju i dokumentiranju zatečenog stanja, a potom i na zagovaranju procesa obnove. Podupiremo i realizaciju različitih memorijalnih intervencija, odnos javnog podsjećanja na važna povijesna događanja i ličnosti koji se odvija u društveno vidljivom prostoru.

Uz Arhiv Srba u Hrvatskoj, koji smo 2006. godine pokrenuli u suradnji sa SKD-om Prosvjeta, SNV je pokrenuo i izdavačku djelatnost koja je definirana njegovim osnovnim aktivnostima – zaštitom ljudskih i manjinskih prava te očuvanjem našeg kulturnog identiteta.

U naše izdavačke aktivnosti ubrajaju se i redovne publikacije kojima se, osim pripadnika srpske zajednice, želi informirati i ostatak javnosti, ali i institucije čiji je zadatak da djeluju u smjeru brzog i sveobuhvatnog rješavanja problema. Od decembra 1999. godine SNV izdaje tjednik Novosti, koji ima i svoje internetsko izdanje. Izdajemo i Bilten, periodičnu publikaciju koja u specijaliziranim tematima donosi prikaz glavnih problema s kojima se susreću Srbi u Hrvatskoj.