- пројекти правног одјела СНВ-а:

  • Пружање бесплатне правне помоћи на подручју Шибенско-книнске и Задарске жупаније. Донатор: Министарство правосуђа Републике Хрватске. Пројектна идеја: пружање правне помоћи српским повратницима и свим другим социјално угроженим појединцима. Пројект траје до 31.12.2019.
  • Подршка остваривању права српских повратника и других српских држављана у Републици Хрватској у подручјима решавања грађанског статуса, стамбених питања и запошљавања. Донатор: Министарство спољних послова Републике Србије. Пројектна идеја: подршка српским повратницима и другим српским држављанима при остваривању статусних права, рјешавању стамбених питања и запошљавању у Републици Хрватској. Пројект траје до фебруара 2020. године.