U spomen na stradanje srpske ratne siročadi tokom Drugog svjetskog rata Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Siska u subotu, 2. listopada 2021., s početkom u 12 sati, organiziraju komemorativno obilježavanje u Parku Diane Budisavljević, Sisak.

Podsjetimo, ustaško-njemački logor u Sisku osnovan je 3. kolovoza 1942. po završenim operacijama na Kozari i Šamarici. U svom je sastavu imao i poseban logor koji se službeno nazivao “Prihvatilište za djecu izbjeglice”. Dječji logor u Sisku, najveći te vrste u NDH, nalazio se pod kontrolom Ustaške nadzorne službe (UNS). Od 3. kolovoza 1942. do 8. siječnja 1943. u Sisku je bilo zatočeno 6.693 dječaka i djevojčica, Srba s Kozare, Banije, Korduna i iz Slavonije. Unatoč akciji Diane Budisavljević, svakodnevno je u logoru umiralo od 30 do 40 djece.