Agencija SENSE i njen sledbenik, SENSE Centar za tranzicionu pravdu, su od 1998. do 2019. izveštavali o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). U tom periodu SENSE je snimio preko pedeset intervjua sa glavnim akterima istorije MKSJ. Na toj jedinstvenoj zbirci svedočanstava temelji se projekat Usmena istorija MKSJ, onako kako je dokumentovao SENSE.

Usmena istorija MKSJ otkriva probleme, uspehe i neuspehe Tribunala, u vreme kada su nastajali. Njen cilj je da ovaj istorijski zapis razvoja MKSJ i međunarodnog krivičnog pravosuđa učini široko i trajno dostupnim javnosti i doprinese razumevanju njegovog rada.

Među sagovornicima su svi predsednici i glavni tužioci MKSJ, sudije, tužioci, sekretari Suda, istražitelji, branioci, upravnici Pritvorske jedinice UN i mnoge druge ličnosti uključene u aktivnosti Tribunala. Ovim projektom SENSE Centar prvi put sve intervjue objavljuje na jednom mestu i u celosti.

Intervjue pogledajte na stranici projekta.