SNV Bulletin #11

izdavač: Srpsko narodno vijeće
broj stranica: 62
godina izdanja: 2017.
uvez: meki
ISSN: 1849-7314
ISBN: 978-953-7442-36-1

Preuzmi PDF

Opis

Neostvarena prava i promašene politike 2: Zastupljenost nacionalnih manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji

Ovaj dokument rezultat je kontinuiranog rada SNV-a i SDSS-a na praćenju i zagovaranju ostvarivanja manjinskih prava te, konkretnije, na ostvarivanju prava Srba na odgovarajuću zastupljenost u tijelima javne vlasti. U dokumentu se u prvom redu razmatraju i analiziraju aktualni podaci o zastupljenosti s kraja 2016. i početka 2017. godine. Radi praćenja trendova aktualni se podaci uspoređuju s podacima iz analize objavljene u martu 2014. S time u vezi, dokumentom se sagledava i mogući utjecaj četverogodišnjeg članstva Hrvatske u Europskoj uniji na unapređenje ostvarivanja zajamčenih manjinskih prava, a samim time i na stanje vladavine prava te privrženosti nacionalnih institucija vrijednostima demokracije i ljudskih prava.