Centar za razvoj Srpskog narodnog vijeća pripremio je i zajedno s nositeljem projekta Zajedničkim vijećem općina (ZVO) provodi  projekt “Želim radim” (UP.02.1.1.13.0148) – ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – Faza II, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program ,,Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj projekta je osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području Vukovarsko-srijemske županije, te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Projektne aktivnosti provode se u Vukovaru, Trpinji, Negoslavcima i Borovu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.782.175 kuna, a predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Pored Srpskog narodnog vijeća, partneri na projektu su i Hrvatski zavod za zapošljavanje te Ured centra za socijalnu skrb Vukovar.

Zahvaljujući projektu zaposleno je 20 djelatnica s prostora 4 lokalne samouprave (Grad Vukovar, Općina Trpinja, Općina Negoslavci i Općina Borovo) koje će kroz 12 mjeseci brinuti o najmanje 120 krajnjih korisnika (starije osobe ili osobe u nepovoljnom položaju).

Rad na terenu započeo je u septembru 2020, a projekt se unatoč pandemiji odvija neometano, uz pojačane epidemiološke mjere.Pored pomoći u kući, krajnjim korisnicima svaki mjesec se dijele higijenski paketi koji sadrže osnovne potrepštine za čišćenje i osobnu higijenu.

Projektom je također predviđeno educiranje 10 žena sudionica projekta za poslove gerontodomaćice i njegovateljice, što će se realizirati kroz određene programe obrazovanja/osposobljavanja tijekom proljeća 2021. godine.

Vidljivost projekta osigurava se putem lokalnih radio stanica (Radio Dunav i Radio Borovo), lista Izvor , internet portala Srbi.hr, te web stranice Zajedničkog vijeća općina i web stranice Srpskog narodnog vijeća.