Odjel za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća zajedno sa SPD Privrednik, Omladinskom mrežom Srba u Hrvatskoj i Općinom Krnjak provodi projekt “Znanje i imanje” u kojem prvu fazu predstavlja provedba online treninga. Ova online edukacija osnažuje, motivira i educira mlade za pisanje i izradu EU projekata, uključuje ih u procese socijalnog poduzetništva i upoznaje s mogućnostima samozapošljavanja i EU fondovima.

Kroz online predavanja i radionice sudionici imaju priliku razvijati vještine koje su potrebne za razvoj projektne ideje usmjerene na pozive za projekte u okviru fondova Europske unije, saznati na koji način se mogu uključiti u razvoj socijalnog poduzetništva te iskoristiti postojeće mjere i programe samozapošljavanja.

Program se sastoji od 4 cjeline:

1) Pisanje i razvoj projekata

2) Fondovi Europske unije

3) Samozapošljavanje

4) Socijalno poduzetništvo

Ako se želite priključiti edukacije, više informacija saznajte ovdje: https://cutt.ly/jy1d5Jb

Mladi u Hrvatskoj suočavaju se brojnim problemima od kojih su najistaknutiji nezaposlenost, socijalna isključenost, nemogućnost osamostaljivanja te nedostupnost i neusklađenost obrazovanja s tržištem rada. Projekt „Znanje i imanje“ za opći cilj ima povećati šanse zapošljivosti i osamostaljivanja mladih te ojačati njihovu uključenost u društvene i gospodarske tokove. Specifični ciljevi ovog projekta su: 1) povećati razinu informiranosti mladih o mjerama i programima aktivnih politika (samo)zapošljavanja te potaknuti ostvarivanje njihovih punih potencijala, 2) povećati razinu osposobljenosti mladih za (društveno) poduzetništvo te potaknuti njihovo međusobno povezivanje. Ovim će se projektom omogućiti grupi mladih osoba da se uz adekvatne stručnjake educiraju o konceptima i zakonskom okviru socijalnog poduzetništva, postojećim mjerama i programima (samo)zapošljavanja, načinu osnivanja i radu udruga, EU fondovima i načinu izrade EU projekata. Budući da su ruralna i potpomognuta područja RH najteže pogođena iseljavanjem mladih što dovodi do depopulacije tih krajeva, njihovog nestanka i neravnomjernog razvitka u RH, projekt će omogućiti i stjecanje znanja o OPG-ima. Kroz dodatno neformalno obrazovanje i osposobljavanje mladi će dobiti vještine i znanja koja su potrebna za lakše snalaženje na tržištu rada, potaknut će ih se na upotrebu novih i kreativnih rješenja u pronalasku (samo)zaposlenja. Zapošljavanje i obrazovanje mladih ključno je za održivi društveni i razvoj te stvaranje pozitivnih demografskih trendova.

U prosincu 2020. godine projektni tim će organizirati online edukaciju o upravljanju gospodarstvom i online tribinu o mogućnostima zapošljavanja mladih u Hrvatskoj.

Projekt financijski podržava Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske.