U okviru projekta “Od vrata do vrata”,  koji se bavi uslugom prijevoza i pratnje starijih osoba na području Gline, Benkovca i Donjeg Lapca, članovi tima Ljuba Vrga, Tatjana Dragičević, Dajana Žarković i Nikola Puharić obišli su 11. januara korisnike projekta na području Gline: Mali Gradac, Veliki Gradac, Dragotina, Martinovići, Ravno Rašće.
S korisnicima su razgovarali o administrativnom rješavanju donacija novčane pomoći pogođenima u potresu, prijavi štete na kućama, a podijelili su i osnovne potrepštine i lijekove. S obzirom na povećanu potrebu rješavanja navedenih problema u idućem razdoblju na glinskom području, očekuje se povećana potreba za uslugom prijevoza i pratnje starijih osoba.
Korisnici projekta koje je projektni tim danas obišao su: Zorka Popara, Milka Mihić, Danica Marić, Miljka Marić, Slavica Jović, Dušan Drekić, Draginja Demonja, Đuro Božić, Jovan Božić, Zorka Božić, Smiljana Birač, Ljubica Božić.