Srpsko narodno vijeće u petak, 4. veljače 2022. ispred sjedišta Ličko-senjske županije, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, obilježit će početak usluge “Od vrata do vrata” za područje Gospića.

S početkom u 15 sati Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a i Milan Uzelac, zamjenik župana Ličko-senjske županije predat će terensko vozilo našem novom suradniku, vozaču na području Gospića.

Budući da je jedan od glavnih problema starijih osoba neravnomjerna i nedostatna rasprostranjenost, kvaliteta i dostupnost socijalnih usluga, Odjel za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća pokrenuo je projekt pod nazivom “Od vrata do vrata” – dostupne usluge za dostojanstvenu treću dob.

Kroz projekt se pruža izvaninstitucionalna socijalna usluga prijevoza i pratnje za starije osobe. Usluga je do sada realizirana na području Banije i nekih dijelova Like i Dalmacije, a od sutra i na području Gospića.