Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina,  KLASA: 022-03/21-04/92; URBROJ: 50301-04/12-21-2 od 8. travnja 2021. godine (u nastavku teksta: Odluka), Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 022-03/21-04/292, URBROJ: 50301-04/12-21-2, od 19. kolovoza 2021. godine te Odluku o izmjenama i dopuni Odluke, KLASA: 022-03/22-04/227, URBROJ: 50301-04/12-22-2 od 9. lipnja 2022. godine.  Temeljem točke III. Odluke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u nastavku teksta: Program).

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 %  u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.